Reusel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

REUSEL

Provincie : Noord Brabant
Opheffing : 1997 Reusel-De Mierden
Toevoegingen : -

I : 14 oktober 1818
"in azuur een korenschoof van goud."

Wapen van Reusel

Oorsprong/verklaring

Reusel kreeg op 1 januari 1435 het recht van de herotg van Branbant tot het voeren van een eigen zegel. Het zegel vertoonde een knoestige eikenboom, het symbool van het klooster te Postel, waartoe het dorp sinds de 12e eeuw behoorde, en een schild met een lam (waarschijnlijk een Agnus Dei), het symbool van Lucas van Eyck, de meester van Postel. Ook het zegel van 1598 vertoonde dezelfde voorstelling. In 1621 werd het klooster een abdij en gebruikte de schepenbank van Reusel de zegels van de abdij, met daarop een afbeelding van Maria met kind en het wapen van de regerend abt. In 1689 werd de schepenbank Reusel opgeheven en viel het gebied onder Bladel. In 1815 vroeg de gemeente een wapen aan met een korenschoof. De betekenis daaravan is niet bekend, het kan een symbool van voor de landbouw in de gemeente. Opvallend is wel dat in het laatste zegel van de schepenbank het wapen van abt Gaillard voorkomt, bestaande uit drie gouden korenschoven op zilver. Dit kan echter ook toeval zijn. Omdat geen kleuren werden aangevraagd is het wapen in Rijkskleuren verleend.

Wapen van Reusel

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Reusel

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Reusel

Briefhoofd en poststempel, 1985
Wapen van Reusel

Het wapen op een Willem II bandje
Wapen van Reusel

Poststempel 1985
Wapen van Reusel

Poststempel 1990
Wapen van Reusel

Het wapen op een envelop 1990
Wapen van Reusel

Lokale munt partycentrum, 1987

In 1996 stelde de Noord-Brabantse commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het wapen te wijzigen in de kleuren van het Kempenland:

Arms of Reusel

Het voorstel van 1996.

Dit ontwerp is verder door de gemeente niet opgevolgd en ook door de nieuwe gemeente niet als dorpswapen ingevoerd.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Sierksma, 1962; Schampers et al, 1996.