Ried (Franekeradeel)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

RIED

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Waadhoeke (tot 2018 Franekeradeel)

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Ried (Franekeradeel)

Officiële beschrijving

In zilver een golvende blauwe linkerschuinbalk, beladen met twee gouden korenaren in de zin van de balk; de balk van boven vergezeld door een aanziende zwarte kattekop met gouden ogen en van onderen door drie groene klaverbladen.

Oorsprong/verklaring

De schuinbalk staat voor de Riedstroom, die in de Middeleeuwen werd gevormd door een slenk vanuit de Waddenzee en die na vergraving een stroomkanaal is geworden. Dichtgeslibd en bedijkt werd de oude Riedslenk goede landbouwgrond, waar het koren goed op kon groeien. De beide korenaren duiden daarop. De veefokkerij in dit gebied (in hoofdzaak gemengde bedrijven) wordt weergegeven door de drie klavers. De bewoners van Ried worden in de volksmond 'kattekoppen' genoemd en daarop duidt dus de kattekop. De golvende balk in blauw-op-zilver is de omgekeerde versie van het wapen van Westergo, waarin Ried ligt.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Informatie van de gemeente Franekeradeel.