Rijsbergen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

RIJSBERGEN

Provincie  : Noord-Brabant
Opheffing  : 1997 Zundert
Toevoegingen : -

I : 16 juli 1817
"In blauw een keper van goud, vergezeld van 3 leliën van hetzelfde."

Wapen van Rijsbergen

II : 18 november 1985
"In keel een keper vergezeld van 3 lelies, alles van zilver. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2x 3 parels en ter weerszijden gehouden door een leeuw van goud, getongd en genageld van keel."

Wapen van Rijsbergen

Oorsprong/verklaring

De gemeente Rijsbergen is pas in 1810 ontstaan en afgesplitst van het gebied van de schepen­bank die merkwaardig genoeg "de Eeninge van Rijsbergen" heette, maar te Zundert was gevestigd. Ondanks deze juridische situatie gebruikte de dorpsadministratie reeds in de 18de eeuw een eigen zegel met een wapen dat elementen bevat die herinneren aan vroegere heren van Zundert-Hertog.

Het wapen is afgebeeld in het meergenoemde werk van Van Goor (1744) en kan worden omschreven als: van keel, waarin een keper van sinopel; boven twee en onder één zilveren lelie. Op het sinds ca. 1700 bekende zegel draagt het wapen als schilddekking een kroon van drie bladeren en tweemaal drie parels; als schild­ houders fungeren twee leeuwen.

Het is een combinatie van de wapens van het geslacht Van Aarschot-Schoonhoven (lelies) en de abdij van Tongerlo (keper). De abdij voerde in goud 3 kepers van keel. Het is vergelijkbaar met het wapen van Zundert.

De gemeente vroeg op 30 maart 1815 het wapen aan bij de Hoge Raad van Adel, maar stuurde alleen een ongekleurd lakzegel, zonder de schildhouders. Het wapen werd daarop in 1817 verleend in de Rijkskleuren. De dus niet verleende schildhouders en kroon werden echter wel door de gemeente gevoerd (zie poststempels) voor de officiële verlening in 1985.

Het nieuwe wapen is daarmee een aanpassing aan de historische gegevens.


Wapen van Rijsbergen

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Rijsbergen

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Rijsbergen

Briefhoofd, +/- 1985
Wapen van Rijsbergen

Briefhoofd, +/- 1995
Wapen van Rijsbergen

Poststempel 1973
Wapen van Rijsbergen

Poststempel 1985
Wapen van Rijsbergen

Poststempel 1990


Literatuur: Schutte, 1986, Goor, 1744; Schampers, 1996


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink