Rivierenland

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


WATERSCHAP RIVIERENLAND

Provincie : Gelderland, Noord-Brabant, Zuid Holland
Opheffing : -
Toevoegingen  : 2002 Polderdistrict Betuwe, Groot Maas en Waal, Tieler- en Culemborgerwaarden, De Linge, Zuiveringsschap Rivierenland; 2005 Alm en Biesbosch, Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden

I : 17 augustus 2005
" Golvend doorsneden in drieën; I in zilver een beurtelings gekanteelde dwarsbalk van keel; II golvend gedwarsbalkt van acht stukken van azuur en zilver; III in azuur een zwemmende zalm van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en gehouden rechts door een leeuw van goud, getongd en genageld van keel en links door een knobbelzwaan van zilver, gebekt en getongd van keel, gepoot van sabel. "

Wapen van Rivierenland

Oorsprong/verklaring

Bij brief van de dijkgraaf van het oude waterschap Rivierenland van 6 december 2004 werd een ontwerp voorgelegd, doorsneden door een golvende vierlingbalk als symbool voor de langs en door het gebied stromende vier rivieren (Rijn, Linge, Waal en Maas), met in een gedeelde bovenhelft rechts twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken (Van Arkel) voor de Alblasserwaard, links drie palen van paalvair (De Cocq) voor het oude Rivierenland en in de benedenhelft een zwemmende zalm voor de Alm en Biesbosch.

De beide familiewapens behoren aan twee bekende Middeleeuwse geslachten die in het territoir van het waterschap een grote rol hebben gespeeld, Van Arkel in de Alblasserwaard en De Cocq in het Gelderse rivierengebied. Aangezien dit laatste gebied verreweg het grootste deel van het nieuwe waterschap uitmaakt, lag het voor de hand om een verwisseling van beide kwartieren voor te stellen, terwijl ten aanzien van de weergave van de vierlingbalk aanpassingen van heraldisch-technische aard noodzakelijk bleken.
Het aldus geamendeerde wapen werd aan het waterschap aangeboden als eerste ontwerp.

Gezien echter het feit dat een vierlingbalk of een hierop gelijkende figuratie diverse interessante mogelijkheden biedt, werden nog twee alternatieve ontwerpen voorgelegd.
In deze ontwerpen is de gedachte om de verschillende onderdelen van het nieuwe waterschap in aparte “vakjes” te representeren, losgelaten, maar wordt uitgegaan van drie elementen die alle voor het waterschap als geheel symbool kunnen staan.

Concreet houdt dit in dat de beide familiewapens in de bovenhelft werden vervangen door één beurtelings gekanteelde dwarsbalk, die in zijn algemeenheid verwijst naar het feit dat het betreffende gebied door zijn vroegere strategische ligging rijk is aan (voormalige) fortificatiën.

De zalm van de Alm en de Biesbosch werd gehandhaafd, maar diende nu als algemeen symbool van het waterbeheer, terwijl uiteraard ook de centrale vierlingbalk in stand werd gehouden.

De keuze van het waterschap viel op het meest geavanceerde van deze alternatieven, waarin twee veldkleuren, zilver en blauw, via een stelsel van acht golvende dwarsbalken in elkaar overlopen.


Literatuur: Archief Hoge Raad van Adel


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg