Rossum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ROSSUM

Provincie : Gelderland
Opheffing : 1999 Maasdriel
Toevoegingen : 1955 Hurwenen (ged), 1958 Alem, Maren en Kessel, (ged, 1819 Alem, Maren, Kessel)

I : 25 maart 1818
"Van zilver, beladen met 3 roode papegaaijen."

Arms of Rossum

Oorsprong/verklaring

De oudste vermelding is van een zegel van Gerard van Rossem (1276) en het is altijd gevoerd door de familie van Rossum, met als bekendste Maarten van Rossum (1478-1555).


Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Briefhoofd 1985

Poststempel 1985

Het wapen in het dorp (bron)


Follow us :   
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Sierksma, 1962