Ruinerwold

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

RUINERWOLD

Provincie : Drenthe
Opheffing : 1998 Meppel (ged), De Wolden (ged)
Toevoegingen : -

I : 2 maart 1940
"Gedeeld : I in sabel 3 goudgeknopte rozen van zilver, geplaatst 2 en 1 en een gouden schildhoofd, II in keel een ruit van goud, vergezeld van 12 zoomsgewijs geplaatste blokjes van zilver Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wapen van Ruinerwold

Oorsprong/verklaring

De rozen met het schildhoofd van goud is het wapen van de familie Van Ruinen, de eerste eigenaren van de heerlijkheid Ruinen en Ruinerwold. Deze heerlijkheid was een der belangrijkste in de provincie. Wanneer de heerlijkheid is gevormd is niet bekend, in ieder geval al in of voor het begin van de 12e eeuw. Het wapen is in ieder geval bekend sinds de 13e eeuw.

De andere helft van het schild symboliseert een belangrijk rechtscollege in de heerlijkheid, het college van Heer en Twaalven. Dit college bestond van 1428 tot 1654 als rechtssprekend college. De gemeente diende eerst een ander ontwerp in met in de linkerhelft dertien ruiten, geplaatst 1, 3, 3, 3 en 3. De ene ruit zou de Heer moeten symboliseren.

De Hoge Raad van Adel vond dit onderscheid te weinig en verving de ruiten door een gouden ruit met 12 zoomsgewijs geplaatste blokjes. De ruit werd van goud, als symbool voor het geslacht Van Munster, die lange tijd de heerlijheid in bezit hadden. Zij voerden een wapen doorsneden van keel en goud.

Wapen van Ruinerwold

Poststempel
Wapen van Ruinerwold

Huisstijl 19??

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Bontekoe, 1945a