Schieland

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


HOOGHEEMRAADSCHAP VAN SCHIELAND

Provincie  : Zuid Holland
Opheffing  : 2005 Schieland en de Krimpenerwaard
Toevoegingen  : 1975 +/- 10 polders

I : 8 september 1819
"Een schild van goud, beladen met een roode klimmenden leeuw, het schild gedekt met een keizerlijken kroon en rustende tegen een arend."

Wapen van Schieland/Coat of arms (crest) of Schieland

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van de leeuw van Holland met de Keizerlijke adelaar. Het wapen is als zodanig in gebruik sinds het midden van de 17e eeuw, daarvoor voerde het waterschap een ander wapen.De oudste bemoeienis van een graaf van Holland met het waterschap dateert uit 1299, waarin Jan I van Holland verklaart de hoogheemraden in bescherming te nemen. Het waterschap op zich dateert uit 1273.

Het waterschap voerde tot het midden van de 16e eeuw geen eigen wapen of zegel. De hoogheemraden en dijkgraven zegelden met hun persoonlijk zegel. In 1568 wordt voor het eerst melding gemaakt van een wapen van het waterschap zelf. Het wapen is niet overgeleverd, maar het wordt vermeld al het landsheerlijke wapen, in 1568 officieel nog Filips II van Spanje. Na de afzwering van Filips II werd gekozen voor een nieuw wapen, namelijk het wapen van Hertog Albrecht van Beieren. Hertog Albrecht had een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van het waterschap en had ook enkele privileges verleend. Het wapen van Hertog Albrecht als graaf van Holland is een gevierendeeld schild, met in I en IV de ruiten van Beieren, en in II en III de gevierendeelde Hollandse en Henegouwse leeuwen (zie oa Goes).

Wapen van het waterschap

Het oude wapen van Schieland, afbeelding uit 1623.

Het wapen werd tot ongeveer 1650 gebruikt. Rond 1650 is het vervangen door de Holladse leeuw, waarschijnlijk om kracht bij te zetten aan de ouderdom van het waterschap. In die jaren was er een machtsstrijd gaande tussen de waterschappen Rijnland, Delfland en Schieland, het hebben van een zeer oud wapen zou Schieland meer aanzien geven. Het wapen werd gebaseerd op de (vermeende) oprichting van het waterschap door Graaf Floris V van Holland in 1273. Het is sinds 1650 niet meer gewijzigd.


Literatuur: Jaeger, 1984


Portaal Nederlandse Overheidswapens



Portaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 13,389
  • Totaal aantal afbeeldingen: 10,106

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)





Contact and Support

Partners:



© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site