Schieland

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN SCHIELAND

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : 2005 Schieland en de Krimpenerwaard
Toevoegingen : 1975 +/- 10 polders

I : 8 september 1819
"Een schild van goud, beladen met een roode klimmenden leeuw, het schild gedekt met een keizerlijken kroon en rustende tegen een arend."

Wapen van Schieland

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van de leeuw van Holland met de Keizerlijke adelaar. Het wapen is als zodanig in gebruik sinds het midden van de 17e eeuw, daarvoor voerde het waterschap een ander wapen.De oudste bemoeienis van een graaf van Holland met het waterschap dateert uit 1299, waarin Jan I van Holland verklaart de hoogheemraden in bescherming te nemen. Het waterschap op zich dateert uit 1273.

Het waterschap voerde tot het midden van de 16e eeuw geen eigen wapen of zegel. De hoogheemraden en dijkgraven zegelden met hun persoonlijk zegel. In 1568 wordt voor het eerst melding gemaakt van een wapen van het waterschap zelf. Het wapen is niet overgeleverd, maar het wordt vermeld al het landsheerlijke wapen, in 1568 officieel nog Filips II van Spanje. Na de afzwering van Filips II werd gekozen voor een nieuw wapen, namelijk het wapen van Hertog Albrecht van Beieren. Hertog Albrecht had een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van het waterschap en had ook enkele privileges verleend. Het wapen van Hertog Albrecht als graaf van Holland is een gevierendeeld schild, met in I en IV de ruiten van Beieren, en in II en III de gevierendeelde Hollandse en Henegouwse leeuwen (zie oa Goes).

Wapen van het waterschap

Het oude wapen van Schieland, afbeelding uit 1623.

Het wapen werd tot ongeveer 1650 gebruikt. Rond 1650 is het vervangen door de Holladse leeuw, waarschijnlijk om kracht bij te zetten aan de ouderdom van het waterschap. In die jaren was er een machtsstrijd gaande tussen de waterschappen Rijnland, Delfland en Schieland, het hebben van een zeer oud wapen zou Schieland meer aanzien geven. Het wapen werd gebaseerd op de (vermeende) oprichting van het waterschap door Graaf Floris V van Holland in 1273. Het is sinds 1650 niet meer gewijzigd.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to support the site !
Support the site:
Payhip.jpg

Download shop with old heraldic books

Literatuur : Jaeger, 1984