Sibrandahûs

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


SIBRANDAHÛS / SIJBRANDAHUIS

Provincie  : Fryslân (Friesland)
Gemeente  : Dantumadeel

Het volgende dorpswapen is bekend :
" Kepervormig doorsneden: a. van goud, beladen met een afgerukte omgewende zwarte adelaarskop en een rode, afgerukte leeuwenkop; b. van rood, beladen met een zilveren zwaard met gouden gevest, met de punt omhoog, met bovenop de punt een en ter weerszijden vijf gouden vlammen, uitgaande van het zwaard."

Wapen van Sijbrandahûs

Oorsprong/verklaring

De naam van het dorp is afgeleid van de naam Sijbrand en het woord huis. Sijbrand is een samenstelling van het Germaanse "sig", (zege of overwinning), en "brand", dat (vlammend) zwaard betekent. De naam betekent dus ongeveer "(vlammend) zwaard der overwinning"

In dorpskerk uit de 13de eeuw, gebouwd van zware rode baksteen, is onder het koor een grafkelder van de familie Tjaerda van Starkenborch.

In het bovenste deel van het wapen zijn de kleuren en elementen uit het wapen van deze familie te vinden, terwijl in het onderste deel het rood naar de rode baksteen van de kerk verwijst. Het vlammende zwaard symboliseert de naam "Sijbrand" , terwijl de kepersgewijze doorsnijding, als vorm van het dak van een huis, het tweede gedeelte van de dorpsnaam weergeeft .


Literatuur: Afbeelding en informatie verkregen van de Fryske Rie foar Heraldyk


Portaal Nederlandse OverheidswapensPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 13,380
  • Totaal aantal afbeeldingen: 10,097

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site