Sint Jacobiparochie

From Heraldry of the World
Revision as of 03:57, 25 October 2021 by Knorrepoes (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

SINT JACOBIPAROCHIE

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Waadhoeke (tot 2018 Het Bildt)

Het volgende dorpswapen is bekend :
"Van blauw, omgekeerd en ingebogen gemanteld van rood; het rood beladen met twee heiligen, links de apostel en evangelist Johannes, houdende in zijn rechterhand een gifbeker met slang en in de linkerhand een bijbel, alles van goud; rechts de apostel Jakobus de Meerdere, houdende in de linkerhand een pelgrimsstaf en in de rechterhand een bijbel, op zijn hoofd een hoed met brede, opstaande randen met een pelgrimsschelp (St. Jakobsschelp) voorop, alles van goud; de beide heiligen toegerust met de hen toebehorende attributen; in het schildhoofd in het blauw een zilveren St. Jakobsschelp."

Wapen van Sint Jacobiparochie

Oorsprong/verklaring

Evenals de wapens van Sint Annaparochie, Vrouwenparochie en Oudebildtzijl, is ook het wapen van St. Jacobiparochie in 1949 door de heer K. Sierksma geconstrueerd naar een volksrijmpje;
"In Jan met in Japik, is 't wapen fan Sint-Japik".

Het rijmpje waarop het wapen is gebaseerd, geeft geen kleuren aan. Het is daarom ook niet echt duidelijk waarom de ontwerper destijds de kleurstelling goud op rood heeft genomen.

Voor de vermeerdering van het wapen van St. Jacobiparochie is gekozen voor het toevoegen van een ingebogen punt met een St. Jakobsschelp, in de kleuren van het gemeentewapen.

Het geeft nog eens extra de naam van het dorp weer en verlevendigd bovendien het wapenbeeld.

Tevens zijn bij deze gelegenheid, in nauwe samenwerking met pastoor J.R. van der Wal, de juiste heiligen met de hen karakteristieke attributen in het wapen opgenomen, te weten: de apostel en evangelist Johannes ((Jan) en zijn broer Jakobus de Meerdere (Japik), zonen van Zebedeus en Salome.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Afbeelding en informatie verkregen van de Fryske Rie foar Heraldyk