Spijk (Gr)

From Heraldry of the World
Revision as of 13:03, 22 September 2018 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - "50 px|Link=Netherlands[[Category:Nederlandse" to "[[Category:Nederlandse")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

SPIJK

Provincie : Groningen
Gemeente : Delfzijl

Het volgende dorpswapen is bekend :
" Het schild doorsneden: 1. Gedeeld, links: in goud, half gekapt van lazuur (blauw), een verkort Andreaskruis van keel (rood) in een ring van lazuur, rechts: doorsneden van zilver en sabel (zwart), beladen met een leeuw van het één en ander, getongd en genageld van keel; 2. Golvend doorsneden, boven in lazuur een klaverblad van drie, ter weerszijden vergezeld van een bebladerde korenaar, alles van goud, oprijzend uit de deellijn, onder golvend gedwarsbalkt van vijf stukken zilver en lazuur"."

Wapen van Spijk (Gr)

Oorsprong/verklaring

Spijk betekent zoiets als spits of punt. Vroeger vormde het oud-alluvisch terrein, ter plaatse waar het dorp ligt, een vooruitspingende kwelder- of oeverwal, een spits in de Fivel- en Eemsboezem. Het ontstaan van de Spijkster wierde kan dateren van circa 7 á 5 eeuwen voor Christus.

De geografische ligging en de naam Spijk wordt dus verzinnebeeld door het eerste kwartier. De kleuren geel en blauw zijn mede ontleend aan de wapenkleuren van het geslacht Alberda: "In blauw drie lelies, in het hartschild vergezeld van een ster, alles van goud". De Alberda's bewoonden in de 16e eeuw het "Huis te Spijck", thans "Borgstee" genaamd, aan de aloude Nesweg. De ring van blauw duidt op de bijzondere karakteristieke centrale dorpsaanleg op een wierde en de ringvijver of dobbe rondom de kerk.

Het z.g. Andreaskruis wil herinneren aan het feit dat de katholieke, sinds 1595 Nederlandse Hervormde kerk, blijkens een bewaard gebleven kerkzegel van 1534, was gewijd aan St. Andreas.

De leeuw is die van het geslacht Ubbena, leden van dit oorspronkelijk Oostfries geslacht resideerden na de Alberda's op het "Huis te Spijck" en op het adellijke huis ten zuiden van Spijk, de huidige "Ubbenaheerd". De Ubbena's noemden zich "Heer tot Spyck". Grafzerken en een tweetal rouwborden in de Andreaskerk, resp. van 1625 en 1721/1723, herinneren aan beide geslachten.

De golvende dwarsbalken hebben betrekking op het feit dat het dorp aan "den olden dyck", van oudsher aan zee ligt, het grondgebied op de zee is veroverd en verder op de vele watervloeden die in de loop der eeuwen Spijk hebben geteisterd.

Het klaverblad is één van de meest voorkomende heraldische symbolen van de eigenerfde boer, de edele heerdbewoner. Op verschillende oude grafzerken in en om de Andreaskerk komt dit symbool voor.

De korenaren welke het klaverblad flankeren duiden op het agrarisch karakter van het dorp.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Informatie van : http://www.tjariet.myweb.nl/vlag