Stedum (Loppersum)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

STEDUM

Provincie  : Groningen
Opheffing  : 1990 Loppersum (2021 Eemsdelta)
Toevoegingen : -

I : 1 december 1891
"Van sabel, beladen met een aanziende geharnaste ridder van goud, staande op een terras van sinopel en gedekt met een geopende helm, met de rechterhand boven het hoofd zwaaiende een zwaard, en met de linkerhand op de linkerheup vasthoudend de schede van het zwaard, het schild heeft bovendien een hoofd van goud, beladen met een dubbelen arend van sabel."

Wapen van Stedum (Loppersum)/Coat of arms (crest) of Stedum (Loppersum)

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van het zegel van de jurisdictie van Stedum (veld) en het wapen van de familie van Nittersum (schildhoofd), heren van Stedum tot 1471. Zij werden opgevolgd door de familie Clant tot het einde der 18e eeuw.

Het eerste voorstel voor een nieuw wapen werd gedaan tijdens de raadsvergadering van 18 juni 1891. Het voorstel bestond uit een gouden veld met een groene schuinbalk, waarop drie zilveren vissen, en in de beide overige hoeken een zwarte adelaar. De schuinbalk met de vissen was het familiewapen Clant, de adelaar kwam uit het wapen Nittersum.

De Hoge Raad van Adel ging niet accoord met het ontwerp, waarop de gemeente in het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa (1830-1840) vond dat het wapen van Stedum een staande geharnaste ridder zou zijn. Volgens nader onderzoek was dat het wapen van de voormalige heerlijkheid, en zou het gaan om een gouden ridder op een zwart veld met groene grond. Ter onderscheiding van het oude heerlijkheidswapen, werd de adelaar van Nittersum toegevoegd.

Het heerlijkheidswapen zou door Johan Clant (overleden 1694), als heer van Stedum als eerste zijn gebruikt als hartschild op het familiewapen. Het werd als zodanig afgebeeld op de grafkelder van de familie in de kerk van Stedum.

De ridder zou de ridder Eppo van Nittersum moeten voorstellen, maar waarschijnlijker is dat het een bijbelse oorsprong heeft, namelijk 1Thessalonicienzen 5 : 8 'maar laten wij, die den dag toebehoren nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met den helm van hoop en zaligheid.'.

Johan Clant was niet alleen Heer van Stedum, maar ook unicus-collator, dwz hij bezat als heer alle rechten om in de kerk de dominee te benoemen. Het is dan ook denkbaar dat de geharnaste ridder niet het oude heerlijkheidswapen was, maar afgeleid is van het kerkelijk zegel of wapen. Zijn vader bezat niet alle collatie-(benoemings-)rechten, en voerde de ridder dan ook niet in zijn wapen.


Wapen van Stedum (Loppersum)/Coat of arms (crest) of Stedum (Loppersum)

Poststempel 1985
Wapen van Stedum (Loppersum)/Coat of arms (crest) of Stedum (Loppersum)

Het wapen op het voormalige gemeentehuis (bron)Literatuur: Visser en Buist, 1992; Koffie Hag albums +/- 1930; Informatie gemeente Stedum


Portaal Nederlandse OverheidswapensPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 13,384
  • Totaal aantal afbeeldingen: 10,101

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site