Vallei en Veluwe

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

VALLEI EN VELUWE

Provincie : Gelderland
Opheffing :
Toevoegingen : 2013 Veluwe (2007 Noord Veluwe (ged), Oost Veluwe, Zuiveringsschap Veluwe), Vallei en Eem (1997 Gelderse Vallei en Eem (1993 Gelderse Vallei (1989 Barneveldse Beek, de Bovenste Polder onder Wageningen, Grebbedijk, Lunterse Beek, Wageningen en Ede), Vallei en Eem I), Noord Veluwe (ged)) en een groot aantal vóór 1997 opgeheven waterschappen.

I : 10 maart 2015
"Gedeeld; I in zilver een kruis van keel; II in sinopel een mispelbloem van zilver, geknopt en gepunt van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en gehouden rechts door een kraanvogel en links door een hert, beide van natuurlijke kleur."

Wapen van Vallei en Veluwe

Oorsprong/verklaring

Het interprovinciale karakter van het waterschap Vallei en Veluwe is gesymboliseerd kunnen worden door een gedeeld schild met heraldisch rechts het Utrechtse wapen (in rood een wit kruis) en links de Gelderse roos. De Gelderse roos is afkomstig van de wapens van de beide opgeheven waterschappen en symboliseert de Veluwe.

Het kruis is ook het wapen van Amersfoort was vanouds de vergaderplaats voor meerdere van de opgeheven waterschappen in het gebied en bij uitstek de stad, die stroomaf waarts droog gehouden moet worden.

Als schildhouders stelde de Raad streekeigen dieren voor, af te beelden in natuurlijke kleur: aan de Veluwse zijde van het gedeelde wapen een springend hert uit het wapen van het polderdistrict Arkemheen (boven Nijkerk) en uit het logo van het waterschap Veluwe. Aan de Utrechtse kant de kraanvogel uit het hartschild van het wapen van het College van de Slaperdijk, de cruciale oost-west waterkering in het hart van de Gelderse Vallei.

Opgeheven waterschappen die nu deel uitmaken van Vallei en Veluwe:

Naam opgericht opgeheven opgegaan in
Arkemheen (polderdistrict) 1958 1985 Noord-Veluwe
Beoosten de Eem 1929 1973 De Eem
Bewesten de Eem 1964 1973 De Eem
Brummensche Bandijk 1837 1960 Brummen-Voorst
Brummen-Voorst 1960 1984 Oost-Veluwe
Buitenpolder Hulshorst 1922 1959 Noord-west Veluwe
Coelhorst 1862 1949 t Hogeland
De Barneveldse Beek 1949 1989 Gelderse Vallei
De Binnendijkspolder 1863 Eemnes
De Bovenste polder onder Wageningen 1635 1989 Gelderse Vallei
De Buitenpolder van de Soerensche en Leuvenheimsche Beek 1882 1960 Brummen-Voorst
De Bunschoter en Duister Uitwatering in Zee 1862 1929 Beoosten de Eem
De Dijkstoel van de Rhenensche Nude en de Achterbergsche Hooilanden 1637 1949 Grebbe
De Drie Sluizen 1862 1949 't Hogeland
De Drie Zielen en De Geer 1863 De Drie Zielen en de Geeren
De Drie Zielen en de Geeren 1863 1964 Bewesten de Eem
De Eem 1973 1989 Vallei en Eem (I)
De Exonereerende Landen 1714 1949 Grebbedijk
De Gecombineerde Stoombemaling van de Zelderdsche wetering 1884 1929 Beoosten de Eem
De Gecommiteerde Geërfden van Eemnes Binnendijks 1680 1820 De Gecommitteerde Geërfden van Eemnes
De Gecommiteerde Geërfden van Eemnes Buitendijks 1680 1820 De Gecommitteerde Geërfden van Eemnes
De Gecommitteerde Geërfden van Eemnes 1863 Eemnes
De Geer 1863 De Drie Zielen en de Geeren
De Groote Pikmanspolder 1865 Eemland
De Haar (onder de gemeenten Hoogland en Baarn) 1929 Beoosten de Eem
De Heinellenpolder 1622 1863 Eemnes
De Hond 1929 Beoosten de Eem
De Kleine Pikmanspolder 1865 Eemland
De Langeindsche Maten 1864 1961 Isselt-Middelwijk
De Maatpolder 1863 Eemnes
De Malesluis 1862 1949 t Hogeland
De Melm 1970 1973 De Eem
De Noordpolder 1681 1863 Eemnes
De Pijnenburger Grift 1973 De Eem
De Slaag 1929 Beoosten de Eem
De Vereenigde Polderdirectiën van de Malesluis, de Coelhorstersluis en de Drie Sluizen 1683 1862 Coelhorst, de Drie Sluizen, de Malesluis
De Voorsterbeekpolder 1871 1960 Brummen-Voorst
De Voorsterklei 1960 Brummen-Voorst
De Zuidpolder 1655 1863 Eemnes
Drakenburg 1885 1964 Bewesten de Eem
Duist 1862 Duist-Nieuweland
Duist-Nieuweland 1862 1929 Beoosten de Eem
Eemland 1865 1929 Beoosten de Eem
Eemnes 1863 1964 Bewesten de Eem
Gelderse Vallei 1989 1993 Gelderse Vallei en Eem
Gelderse Vallei en Eem 1993 1997 Vallei en Eem (II)
Grebbe 1949 1989 Vallei en Eem (I)
Grebbedijk 1989 Gelderse Vallei
Hattem (polder) 1984 Oost-Veluwe
Heiligenbergerbeek 1949 1989 Vallei en Eem (I)
Het Bekaaide Maats-waterschap 1942 Beoosten de Eem
Het Bikkers-waterschap 1929 Beoosten de Eem
Het College ter directie van den Slaperdijk 1653 1949 Heiligenbergerbeek
Het Collegie van Directeuren der Zeehaven van Bunschoten en Spakenburg 1753 1862 De Bunschoter en Duister Uitwatering in Zee
Het Derde Nieuwe Ooster-waterschap 1858 Het Ooster-waterschap
Het Heemraadschap De rivier de Eem, beken en aankleve van dien 1616 1949 Heiligenbergerbeek
Het Nieuwe Ooster-waterschap 1858 Het Ooster-waterschap
Het Nieuweland 1862 Duist-Nieuweland
Het Noorder-waterschap 1929 Beoosten de Eem
Het Ooster-waterschap 1858 1929 Beoosten de Eem
Het Rikvisschers-waterschap 1641 1858 Het Vereenigd Sint-Nicolaas- en Rikvisschers-waterschap
Het Sint Nicolaas-waterschap 1651 1858 Het Vereenigd Sint-Nicolaas- en Rikvisschers-waterschap
Het Veenraadschap der Geldersche en Stichtsche Veenen 1545 1949 Grebbe
Het Vereenigd Sint-Nicolaas- en Rikvisschers-waterschap 1858 1929 Beoosten de Eem
Hoogheemraadschap van den Bunschoter Veen- en Veldendijk 1603 1942 Beoosten de Eem
Isselt 1961 Isselt-Middelwijk
Isselt-Middelwijk 1961 1970 De Melm
Lunterse beek 1949 1989 Gelderse Vallei
Maanen en Veldhuizen 1912 1949 Wageningen en Ede
Middelwijk 1961 Isselt-Middelwijk
Neêrzelderd 1929 Beoosten de Eem
Noord-Eemland 1865 Eemland
Noord-Veluwe 1985 1997 Veluwe; Vallei en Eem (II)
Noord-West Veluwe 1959 1998 Veluwe
Oldebroek (Zeepolder/polder) 1797 1959 Noord-west Veluwe
Oosterwolde (Zeepolder/polder) 1359 1959 Noord-west Veluwe
Oost-Veluwe 1998 Veluwe
Overzelderd 1929 Beoosten de Eem
Polderbesturen onder Eemnes Binnen- en Buitendijks 1863 Eemnes
Polderdistrict Veluwe 1837 1984 Oost-Veluwe
t Hogeland 1949 1973 De Eem
Vallei en Eem (I) 1989 1993 Gelderse Vallei en Eem
Vallei en Eem (II) 1998 2013 Vallei en Veluwe
Veluwe 1998 2013 Vallei en Veluwe
Wageningen en Bennekom 1356 1949 Wageningen en Ede
Wageningen en Ede 1949 1989 Gelderse Vallei
Waterlandspolder Doornspijk 1765 1959 Noord-west Veluwe
Zuiveringsschap Veluwe 1997 Veluwe; Vallei en Eem (II)

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Jaarverslag Hoge Raad van Adel, 2015