Veghel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Veghel/Arms (crest) of Veghel

Het wapen van 1817
Wapen van Veghel/Arms (crest) of Veghel

Het wapen van 1994
VEGHEL

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Noord-Brabant
Noordbrabant.jpgAdditions:

Incorporated into:


Loading map...
Official blazon
Dutch
  • (1817) Van lazuur beladen met een bisschop, gemijterd, gestaafd, en houdende in zijn linkerhand een kerk, alles van goud; ter wederzijde een schild van lazuur; het eerste beladen met 4 leeuwen van goud en het tweede beladen met 5 kroezen, mede van goud.
  • (1994) In sabel een schuinkruis, geblokt van keel en zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 16 juli 1817 en gewijzigd op 2 december 1994.

Het oude wapen van Veghel bestond uit een slechte afbeelding van het oude schependomszagel, verleend in de rijkskleuren, aangezien de gemeente bij de aanvraag geen kleuren had aangegeven. Het wapen vertoont de patroonheilige (H. Lambertus) en twee kleine schildjes; een gevierendeeld schild van Brabant-Limburg en een schildje met het wapen van Erp in sterk verbasterde vorm (in sabel een schuinkruis, geschakeerd van keel en zilver).

Veghel kende een hertogelijke sche­penbank (in ieder geval sinds 1392), die tot 1566 een zegel gebruikte met een afbeel­ding van de parochieheilige Sint Lambertus, die een model van de Luikse St.Lambertuskerk in zijn linkerhand houdt. Rechts van hem is het gevierendeelde wapen van de hertog van Brabant opgenomen.

Toen Veghel in 1566 als heerlijkheid werd verpand, heeft de nieu­we heer, Walraven van Erp sr., een nieuw stempel laten snijden met daarin tevens zijn wapen. Ondanks het feit dat de pandheer­lijkheid in 1642 werd gelost, heeft de schepenbank/gemeente laatstgenoemd zegel tot 1815 in gebruik gehouden. Het wapen van 1817 is gelijk aan de inhoud van het schependomszegel.


Na de samenvoeging met Erp werd in eerste instantie een nieuw wapen ontworpen, met de elementen uit het oude wapen; een gevierendeeld schild van Brabant-Limburg met als hartschild het wapen Erp. En als schildhouder de H. Lambertus.

Dit wapen was al eerder ontworpen door de Noord-Brabantse Commissie voor Wapen en Vlaggenkunde.

Dit ontwerp werd door de Hoge Raad van Adel niet aanvaard, en uiteindelijk werd het oude wapen van de Heen van Erp als wapen aangenomen.

Wapen van Veghel

Het ontwerp voor het nieuwe wapen


Literatuur: vHam, 1986; Schutte, 1996a


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg