Vuren

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


VUREN

Provincie  : Gelderland
Opheffing  : 1987 Lingewaal (naamswijziging) (2019 West Betuwe)
Toevoegingen : -

I : 28 juli 1926
"Gedeeld : I in zilver 2 beurtelings gekanteelde dwarsbalken van keel en een merlet van sabel in den rechter bovenhoek, II in keel 2 beurtelings gekanteelde dwarsbalken van zilver."

Arms of Vuren


Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van twee versies van het Arkel wapen, namelijk de tak die over Vuren heerste (links), en de tak die over Dalem heerste (rechts), beide heerlijkheden zijn verenigd in de gemeente Vuren.

Het wapen is in 1926 door de Hoge Raad van Adel ontworpen. Van beide heerlijkheden waren geen eigen wapens bekend, maar Van de Aa noemde in zijn Aardrijkskundig woordenboek wel een wapen, maar beide bleken niet historisch verantwoord. Voor Vuren worden drie gouden dwarsbalken in rood genoemd, voor Dalem twee zilveren balken in rood met als schildhouder een zwaan.

De heerlijkheid Vuren was in de Middeleeuwen in bezit van het geslacht van Asperen van Vuren, een tak van de Van Arkels. Zij voerden het wapen van Arkel, twee rode dubbelgekanteelde dwarsbalken in zilver. Het, eveneens van de Van Arkels afgeleide geslacht Van Dalem, was in het bezit van de heerlijkheid Dalem en voerde het Arkel wapen in omgekeerde kleuren, met een merlet in de rechterbovenhoek.

Aangezien historisch de heerlijkheid Dalem belangrijker was dan Vuren, staat rechts (de voorkeurspositie) het wapen van Dalem met de merlet in de rechterbovenhoek, en links het wapen van Van Asperen van Vuren.


Wapen van Vuren

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur: Sierksma, 1962; Brievenboek Hoge Raad van Adel, 1926


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg