Vuren

From Heraldry of the World
Revision as of 07:46, 1 January 2019 by Knorrepoes (talk | contribs)

Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


VUREN

Provincie : Gelderland
Opheffing : 1987 Lingewaal (naamswijziging) (2019 West Betuwe)
Toevoegingen : -

I : 28 juli 1926
"Gedeeld : I in zilver 2 beurtelings gekanteelde dwarsbalken van keel en een merlet van sabel in den rechter bovenhoek, II in keel 2 beurtelings gekanteelde dwarsbalken van zilver."

Arms of Vuren


Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van twee versies van het Arkel wapen, namelijk de tak die over Vuren heerste (links), en de tak die over Dalem heerste (rechts), beide heerlijkheden zijn verenigd in de gemeente Vuren.

Het wapen is in 1926 door de Hoge Raad van Adel ontworpen. Van beide heerlijkheden waren geen eigen wapens bekend, maar Van de Aa noemde in zijn Aardrijkskundig woordenboek wel een wapen, maar beide bleken niet historisch verantwoord. Voor Vuren worden drie gouden dwarsbalken in rood genoemd, voor Dalem twee zilveren balken in rood met als schildhouder een zwaan.

De heerlijkheid Vuren was in de Middeleeuwen in bezit van het geslacht van Asperen van Vuren, een tak van de Van Arkels. Zij voerden het wapen van Arkel, twee rode dubbelgekanteelde dwarsbalken in zilver. Het, eveneens van de Van Arkels afgeleide geslacht Van Dalem, was in het bezit van de heerlijkheid Dalem en voerde het Arkel wapen in omgekeerde kleuren, met een merlet in de rechterbovenhoek.

Aangezien historisch de heerlijkheid Dalem belangrijker was dan Vuren, staat rechts (de voorkeurspositie) het wapen van Dalem met de merlet in de rechterbovenhoek, en links het wapen van Van Asperen van Vuren.


Wapen van Vuren

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):


© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink

Literatuur : Sierksma, 1962; Brievenboek Hoge Raad van Adel, 1926