Wanroij

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WANROIJ

Provincie : Noord Brabant
Opheffing : 1994 Boxmeer, Sint Anthonis
Toevoegingen : 1942 Beugen en Rijkevoort (ged)

I : 16 juli 1817
"In azuur het beeld van de H.Cornelius van goud."

NB : In het register is geen tekst vermeld, alleen een tekening

Wanroy.hag.jpg

II : 8 maart 1966
"Gevierendeeld : I en IV in azuur een in een schuinlinkse stand geplaatste drinkhoorn van goud, geopend van keel, II in goud een in schuinrechtse stand geplaatste herdersstaf van keel, III in goud een opengeslagen boek van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Wapen van Wanroij

Oorsprong/verklaring

Het oude wapen is afgeleid van het oude schependomszegel van Wanroij en vertoont de parochieheilige, de H. Cornelius, in Rijkskleuren.

Na de samenvoeging werd een nieuw wapen ontworpen. Het wapen is opgebouwd uit de symbolen van de parochieheiligen van Wanroij (St.Cornelius, hoorn), Rijkevoort (St. Rochus, staf) en Landhorst (St. Paulus, boek).

Wapen van Wanroij

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Wanroij

Briefhoofd en stempel, +/- 1995

In 1992 stelde de Noord-Brabantse Commissie voor Heraldiek een nieuw gemeentewapen voor, met name om de historische band met het Land van Cuijk te benadrukken: "In goud een dwarsbalk van keel, beladen met een staf van goud, boven vergezeld van drie merletten van keel, onder van een omge­ wende drinkhoorn van hetzelfde. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels.

Wapen van Wanroij

Het voorstel vertoonde de merletten van het Land van Cuijk en de symbolen van St. Cornelius en St. Rochus.

Door de opheffing van de gemeente is het ontwerp nooit uitgevoerd.

Als specifiek dorpswapen voor Wanroij werd hetvolgende wapen voorgesteld:
"In keel een drinkhoorn van goud; in een schildhoofd van goud drie merletten van keel."

Wapen van Wanroij

Het dorpswapen vertoonde dus dezelfde merletten en kleuren, met alleen een drinkhoorn voor St. Rochus.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:

Donate.jpg


Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : vHam, 1984; Brekel et al, 1992