Warfstermûne

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WARFSTERMÛNE - WARFSTERMOLEN

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Kollumerland en Nieuwkruisland

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Warfstermûne

Oorsprong/verklaring

Het gouden schild tracht iets weer te geven van het goud-gele koren, dat eens de streek rond Warfstermolen moet hebben gesierd. Op deze plaats stond ooit de korenmolen, hiernaar verwijzen de molenijzers. Het groen staat voor de vruchtbarer kleigrond.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Scan van postzegel van Regiopost, Kollum. Wapen geregistreerd in het Genealogysk Jierboek 1976.