Wildervank

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WILDERVANK

Provincie : Groningen
Opheffing : 1969 Stadskanaal, Veendam
Toevoegingen : -

I : 28 juni 1890
"In zilver een stapel turven van sabel op een terras van sinopel. Als schildhouder ter rechterzijde een persoon met het gelaat, de handen, het ondergedeelte der beenen van natuurlijke kleur, gekleed in wambuis, broek, hoed en schoenen van sabel, met de rechterhand steunende op eene vervenersspade van zilver, met steel van bruine kleur en met de linkerhand het schild vasthoudend."

Wapen van Wildervank

Oorsprong/verklaring

Het wapen geeft aan dat het dorp ontstaan is door de turfwinning, een activiteit, die mede op gang werd gebracht door Adriaan Geertsz, bijgenaamd Wildervank. Dit was halverwege de 17e eeuw. Aangenomen wordt dat de schildhouder Adriaan voorstelt. Zie ook onder Veendam.

Tot 1890 kende Wildervank geen eigen wapen. Sinds de zelfstandigheid in 1678 had eerst het kerspel en later de gemeente alleen gebruik gemaakt van een zegel met daarop een afbeelding van de plaatselijke kerk. De burgemeester begon in 1889 met de aanvraag van een wapen. Hij raadpleegde J.A. Feith, werkzaam bij het Rijksarchief in Groningen en afstammeling van Adrian Geertsz. Wildervank. Om de kerk uit het zegel te gebruiken leek hem niet geschikt, 'aangezien er al zoveel wapens met een kerk waren'. Hij stelde voor om de vervener Adriaan Geertsz. Wildervank op te nemen in het wapen, afgebeeld als een vervener. Als voorbeeld nam hij een 17e eeuws schilderij in zijn bezit, waarop Wildervank voor zou komen als vervener. Dit is overigens onlogisch, de eigenaar zou zichzelf nooit als een werkman laten afbeelden. De burgemeester vond het een goed idee en liet Feith een ontwerp maken, zie onder. De Hoge Raad van Adel vond het logischer om de persoon als schildhouder af te beelden, en zo werd het wapen in 1890 verleend.

Wapen van Wildervank

Het ontwerp van 1889.
Wapen van Wildervank

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Wildervank

Het wapen op een Willem II bandje


Literatuur: Sierksma, 1962; De Boo, 2007.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):


© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink