Winsum (Fr)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WINSUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Littenseradiel

Het volgende dorpswapen is bekend :
"Puntig doorsneden van azuur en goud, met twee punten wijzende naar de schildvoet, in de linkerbovenhoek drie penningen van zilver, geplaatst 2 en 1, in de rechterbenedenhoek een vierspakig watermolenrad van keel; over alles heen een schuinrchts geplaatste polsstok van het een in het ander.&quot

Wapen van Winsum (Fr)

Oorsprong/verklaring

De hoofdkleuren van het wapen zijn ontleend aan het wapen van Baarderadeel, waarin het dorp oorspronkelijk lag. De doorsnijding lijkt op de letter W van Winsum. De polsstok slaat op het ter plaatse veel beoefende polstokspringen (fierljeppen). De penningen zijn kaatsballen, een sport die zeer populair is in dit gedeelte van Friesland. Het rad tenslotte symboliseert de in het dorp belangrijke industrie.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1990