Åhus

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

ÅHUS

Province (Landskap): Skåne
County (Län): Skåne län (until 1997 Kristianstads län)
Additions : 1952 Åhus Landskommun
Incorporated into : 1973 Kristianstad

Arms of Åhus
Official blazon
Swedish

I blått fält en av en vågskura bildad stam och på en därifrån uppskjutande stång en sjuflikig kyrkfana åtföljd till höger av en kräkla och till vänster av ett halster, allt av guld|-

English blazon wanted

Origin/meaning

The arms were granted on June 17, 1948.

The arms are known since 1556, but are probably even older. The arms show a banner and a crosier for the Archdiocese of Lund, to which the area historically belonged. The grill is the symbol of St. Lawrence, the local patron saint, as well as the patron saint of Lund.

Arms of Åhus

The arms in the local museum (2017)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site

Literature: Skånska Vapenbilder. Poster issued on April 30,1966 by the Sydsvenska Dagbladet Snällposten