VOTING FOR THE HERALDRY TOP 100's 2023 IS NOW OPEN ! Vote here

2nd Train Regiment Göta Train Regiment, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

2ND TRAIN REGIMENT GÖTA TRAIN REGIMENT, SWEDISH ARMY

Raised : 1891 as Göta trängbataljon, 1902 renamed Första Göta trängkår and in 1904 Göta trängkår. In 1947 the Corps become a Regiment, Today the only Remaining Train Regiment of the Swedish Armed Forces it is named Trängregementet (Train Regiment) see The Train Regiment, Swedish Army
Garrison : Stockholm (1891-1892), Karlsborg (1892-1905) and Skövde (1905-present).


Coat of arms (crest) of the 2nd Train Regiment Göta Train Regiment, Swedish Army
Official blazon
Swedish I blått fält regementets vapenbild, tre av vågskuror bildade ginbalkar av silver överlagda med ett med öppen krona krönt lejon av guld med röd beväring.

Skölden lagd över ett kärrhjul med fyra ekrar och därunder två korslagda svärd, allt av silver

English blazon wanted

Origin/meaning

Göta symbolism with the Wheel and Swords of the Train Troops.

Regimental Colour


Literature: Regimental Colour from Carl Herlitz: Svenska arméns regementen. Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.

This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site