Betsimisaraka tsy misara – draha magnano

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search