Crișcior

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

CRIȘCIOR

District/county (județ) : Hunedoara

Stema Crișcior

Official blazon

Un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint. În partea superioară, în câmp roșu, se află o biserică ortodoxă de argint, de tip hală; acoperișul în două ape al corpului principal, precum și cel al altarului sunt împodobite cu câte o cruce; deasupra pronaosului se află un turn clopotniță de formă pătrată, cu galerie de veghe și acoperiș în patru ape, terminat cu o cruce. Biserica are câte o fereastră la pronaos, naos și altar, precum și două ferestre mici în turn, sub galerie. În partea inferioară, în câmp albastru, se află o stâncă de argint încărcată cu o gură de mină neagră, iar în interior se află două ciocane de minerit negre în săritoare. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Origin/meaning

The arms were officially granted on August 19, 2015.

The church represents the "Church of the Assumption", built at the end of the 14th century, declared a historical monument, the foundation of the Bîlea princely family.

The wavy bar symbolizes the Crișul Alb river, which crosses the town and gives its name.

The rock, the hammers and the entrance to the mine refer to the predominant activity of the inhabitants, mining.

The mural crown with a crenellated tower means that the locality has the rank of commune.


Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the siteLiterature: image from the decree 690/2015