Lilla Edet

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

Sweden heraldry portalThis page is part of the
Sweden.jpg
Sweden heraldry portal


Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Civic heraldry:
  • Total pages in the Sweden section : 3,033
  • of which images : 1,869

Other heraldry:

LILLA EDET

Province (Landskap): Västergötland, Bohuslän
County (Län): Västra Götalands län
Additions: 1971 Flundre (partly, 1952 Rommele, Fors, Upphärad, Åsbräcka), Indals Torpe (1952 Hjärtum, Västerlanda), Lödöse (1952 Ale-Skövde, Sankt Peder, Tunge)

Lilla Edet kommunvapen
Official blazon
Swedish
  • (1956) I fält av guld två blå flanker och mellan dessa två stolpvis ordnade röda sparrar, åtföljda nedan av ett rött vattenhjul.
  • (1979) I fält av guld från en av vågskura bildad stam av silver uppskjutande svart krenelerad portbyggnad med krenelerade, på snedsträvor vilande skyttegångar och med två krenelerade torn, vartdera avslutat med en kupol, krönt med en lilja.
English blazon wanted

Origin/meaning

The arms were officially registered in 1971.

These are the arms of the former Lödöse municipality, see there.

The previous arms were officially granted on April 20, 1956.

Lilla Edet kommunvapen

The arms show the locks (chevrons) in the Göta river (blue), and a water mill wheel as a symbol for the industrial development in the town.


Coat of arms (crest) of Lilla Edet

The arms in the village on a garbage bin


Literature: Nevéus and de Waern, 1992


Sweden heraldry portalThis page is part of the
Sweden.jpg
Sweden heraldry portal


Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Civic heraldry:
  • Total pages in the Sweden section : 3,033
  • of which images : 1,869

Other heraldry:


Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site