Decemberbanner.jpg

Military Academy Karlberg, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

MILITARY ACADEMY KARLBERG, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Military Academy Karlberg, Sweden
Official blazon
Swedish I blått fält en öppen lagerkrans av guld överlagd en stolpvis ställd värja av silver. Årtalet 1792 i guld uppdelat med två siffror i vardera nedre hörnet.

Motto: (not shown) Ihärdighet - Segervisshet = Perseverance - Certain of Victory

English blazon wanted

Origin/meaning

The Rapier and laurel wreath indicates Officer training. The Year 1792 is the founding of the War School predecessor to the Military Academy Karlberg. Which makes the Academy one of the oldest Officer Schools in the World.

Academy Colour


Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces; Tjänstemeddelanden för Försvarsmakten TFG 950009. 1952 Colour From Carl Herlitz: Svenska arméns regemeten. 1999 Colour from Christian Braunstein: Svenska Försvarsmaktens fälttecken efter millennisskiftet.

This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site