Oostergo

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

OOSTERGO

Provincie  : Fryslân (Friesland)

Wapen van Oostergo/Coat of arms (crest) of Oostergo

Oorsprong/verklaring

Oostergo was een van de oude gouwen of kwartieren van Friesland. De naam is afgeleid van het vroegmiddeleeuwse landschap Oostergo, het deel van Friesland gelegen ten oosten van de Middelzee. Het graafschap en later Kwartier Oostergo omvatte het noord-oostelijk deel van Friesland. Het historische wapen is twee zilveren balken in rood.

Uiteindelijk omvatte het kwartier 11 grietenijen.

De grietenijen van Oostergo

 1. Achtkarspelen
 2. Dantumadeel
 3. Ferwerderadeel
 4. Idaarderadeel
 5. Kollumerland en Nieuwkruisland
 6. Leeuwarderadeel
 7. Oostdongeradeel
 8. Rauwerderhem
 9. Smallingerland
 10. Tietjerksteradeel
 11. Westdongeradeel


Wapen van Oostergo/Coat of arms (crest) of Oostergo

Het wapen in het Wapen- en Vlaggenboek van Gerrit Hesman uit 1708


Literatuur: