Tollarp

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

TOLLARP

Province (Landskap): Skåne
County (Län): Skåne län (until 1997 Kristianstads län)
Additoions : 1952 Linderöd, Västra Vram, Östra Vram
Incorporated into : 1973 Kristianstad

Arms of Tollarp
Official blazon
Swedish

I blått fält ett veteax mellan två bokfruktskålar, allt av guld, och därunder en genomgående böjd bro i tre spann, uppskjutande ur en av en vågskura bildad stam, sex gånger av vågskuror delad av guld och blått|-

English blazon wanted

Origin/meaning

The arms were granted on December 18, 1953.

The bridge is the local bridge over the Vramså. The hazel nuts and the wheat symbolise nature and agriculture.


Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site

Literature: Skånska Vapenbilder. Poster issued on April 30,1966 by the Sydsvenska Dagbladet Snällposten