Tyringe

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

TYRINGE

Province (Landskap): Skåne
County (Län): Skåne län (until 1997 Kristianstads län)
Additions : 1952 Finja, Hörja, Matteröd, Röke, Västra Torup
Incorporated into : 1971 Hässleholm

Arms of Tyringe
Official blazon
Swedish

I grönt fält en femtandat skärhjul av silver och däröver en ginstam av silver, belagd med ett björklöv mellan två ax, alla gröna|-

English blazon wanted

Origin/meaning

Approved on 19 December 1958, The Colour Green and the Ears symbolises Agriculture. The Birch leaves symbolises the Forests. The Cutting Wheel symbolises the Metal Industry.
The five tooths of the wheel symbolises the Five Parishes Finja, Röke, Hörja, Västra Torup and Matteröd which in 1952 formed Tyringe.


Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site

Literature: Skånska Vapenbilder. Poster issued on April 30,1966 by the Sydsvenska Dagbladet Snällposten. Symbolism from Andersson, 1994.