Zevenwouden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

ZEVENWOUDEN

Provincie  : Fryslân (Friesland)

Wapen van Zevenwouden/Coat of arms (crest) of Zevenwouden

Oorsprong/verklaring

Zevenwouden was een van de oude gouwen of kwartieren van Friesland. Zevenwouden is omstreeks het midden van de 15e eeuw ontstaan als een verbond van drie grietenijen van Westergo en vier van Oostergo. De naam Zevenwouden wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde uit 1446. Het wapen is sprekend, zeven bomen voor de zeven oorspronkelijke groietenijen.

Uiteindelijk omvatte het kwartier 10 grietenijen en de stad Sloten.

De tien grietenijen van Zevenwouden

  1. Utingeradeel
  2. Aengwirden
  3. Doniawerstal
  4. Haskerland
  5. Schoterland
  6. Lemsterland
  7. Gaasterland
  8. Opsterland
  9. Ooststellingwerf
  10. Weststellingwerf


Wapen van Zevenwouden/Coat of arms (crest) of Zevenwouden

Het wapen in het Wapen- en Vlaggenboek van Gerrit Hesman uit 1708


Literatuur: