's Gravenambacht

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


's GRAVENAMBACHT (ook : ’s-Gravenambacht, Heijde en Boudewijns Hartsland)

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : 1830 Pernis (1934 Rotterdam)
Toevoegingen : -

De gemeente voerde geen eigen wapen

Op 14 juli 1819 werd aan de gelijknamige heerlijkheid het volgende wapen toegekend :
In blauw een achtpuntige ster van goud.

Gravenam.jpg

Dit wapen is, in Rijkskleuren, het wapen van de oude heerlijkheid Pernis, waartoe 's Gravenambacht ook behoorde.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Regt, 1848