Archief W.A. van Ham

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

ARCHIEF W.A. VAN HAM

Een overzicht van het archief van de Brabantse heraldicus W.A. (Willem) van Ham, door de erfgenamen ter beschikking gesteld aan het Ngh.jpg Nederlands Genootschap voor Heraldiek (NGH). Het archief is uitgezocht en al het heraldisch materiaal is gearchiveerd. Het archief is ter inzage in de bibliotheek van het NGH in Brunssum, maar is vrijwel volledig gedigitaliseerd.

De digitale versie is hieronder beschikbaar. Bewerkt en beschikbaar gesteld door een samenwerking van het NGH en Logo-new.jpg Heraldry of the World.

De werkzaamheden van Van Ham waren divers, maar zijn specialisatie was de overheidswapens in de provincie Noord-Brabant. Het grootste deel van zijn artikelen, alsmede zijn bekendste boeken gaan dan ook over de gemeente- en waterschapsheraldiek van Noord-Brabant:

 1. Nl-090.books.jpg Ham, W.A. (ed.): Brabantse Gemeentewapens. Brochure uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling Brabantse Gemeentewapens en vlaggen vroeger en nu. Heeze, augustus, 1985. 22 blz.
 2. Nl-046.books.jpg Ham, W.A. van: Wapens en vlaggen van Noord-Brabant. Zutphen, Walburg Pers, 1986, 218 blz.
 3. Nl-086.books.jpg Ham, W.A. van: Noord-Brabantse wapens en vlaggen. Zutphen, Walburg Pers, 2023, 344 blz. ISBN 978-94-6456-037-4.

Hieruit volgt dat verreweg het meeste materiaal in het archief gaat over de Brabantse overheidsheraldiek. Verder omvat het archief stukken mbt andere studies van hem, alsmede correspondentie en heraldische achtergrondartikelen.

Alle files openen als pdf files.

Overheidsheraldiek

Gemeenten en Dorpen in Noord-Brabant

Indien er ook informatie beschikbaar was over een vlag, is dit in een aparte file opgenomen. De grootte van de file varieert van 1-2 tot meer dan 200 pagina's per file.

Waterschappen in Noord-Brabant

Overheidsheraldiek (overig)

 1. Antwerpen
 2. Zegels van Amsterdam
 3. Zegels van Brussel
 4. Gemeentewapens. II De Sint Andrieskruisjes
 5. Wapenafbeeldingen bij de BHIC
 6. Vlaggenoverzichten
 7. Het wapen van Walem
 8. Het wapen van Duffel
 9. Turnhout
 10. Zierikzee

Bisdommen en basilieken

 1. Bisdommen (diversen)
 2. Bisdom Breda
 3. Bisdom Den Bosch
 4. Aartsbisschoppen van Mechelen
 5. Basilieken


Sint Sebastiaan en Gilden

Stukken betreffende een tentoonstelling over St. Sebastiaan en stukken betreffende de schuttersgilden en relatie met St. Sebastiaan

 1. Correspondentie over de tentoonstelling etc
 2. Artikel uit 1719
 3. Artikel Arthur Bell
 4. Artikel Heinrch Samson
 5. Betreffende schilderij Meester van Frankfort
 6. Betreffende de kerk in Sint Maartensdijk
 7. Correspondentie archief Oudenaarde
 8. Correspondentie gildenbroeders
 9. Betreffende de Jeruzalembroeders
 10. Cursus gildebegeleider
 11. Diversen
 12. Het blazoen van Sint Sebastiaan door van Ham

Overige stukken

Diverse losse achtergrondartikelen uit het archief

 1. De kapel Bourgondië van Jan van Immerseel
 2. De Keizer Karel-schouw van het Brugse Vrije
 3. Le grand sceau de majesté de Charles Quint
 4. The first coins of King Felipe de España
 5. Die heraldischen Denkmale Maximilians I. in Tirol
 6. Serie artikelen uit de Kroniek van de Kempen
 7. De leeuwen van Den Bosch en van Eindhoven door Ettro
 8. De Prinsen van Oranje en het wapen van de Baronie van Breda door Ettro
 9. Die Wappen in der Historia minor des Matthäus Parisiensis. Von Felix Hauptmann
 10. La croix de Jérusalem dans la numismatique sur les sceaux et dans le blason
 11. Histoire de l'ordre militaire du Sint-Sépulcre de Jérusalem
 12. Artikelen mbt het kapittel van St. Lambert in Luik

Correspondentie

Stukken betreffende correspondentie over heraldiek

 1. Correspondentie met streekarchief Kring Oosterhout
 2. Correspondentie mbt de wapens in de Nieuwe Kerk in Amsterdam
 3. Correspondentie met de Fryske Rie
 4. Correspondentie met de Ridderorde van het heilig graf van Jeruzalem
 5. Correspondentie met Hans van Heijningen
 6. Correspondentie met Klaes Sierksma
 7. Correspondentie divers, chronologisch

Artikelen

 1. Ham, W.A. van: Brabantse dorpswapens en Brabantse geschiedenis. Brabants Heem 19(1969)41-42.
 2. Ham, W.A. van: De symbolen van de gemeenten in het Markiezaat Bergen op Zoom. Ghulden Roos 31(1971)53-66.
 3. Ham, W.A. van: De symbolen van Willemstad. De Oranjeboom 29(1976)25-46
 4. Ham, W.A. van: De wapens van de steden in het voormalig hertogdom Brabant. Brabantsche Leeuw 25(1976)163-196.
 5. Ham, W.A. van: De wedergeboorte van Bataafs Brabant in zinnebeelden herdacht. Varia Historica Brabantica 5(1976)121-182.
 6. Ham, W.A. van: De symbolen van gemeenten in Nassau-Brabant (2). Archivaat Nassau-Brabant, 1983, 88 blz.
 7. Ham, W.A. van: Wapens en vlaggen van Noord-Brabant. Zutphen, Walburg Pers, 1986, 218 blz.
 8. Ham, W.A. van: De herziening van het gemeentewapen van Oudenbosch. Nederlandsche Leeuw 103(1986)445-447.
 9. Ham, W.A. van: De symbolen van Bergen op Zoom. De Brabantsche Leeuw 36(1985)4:1-40
 10. Ham, W.A. van: De symbolen van Geertruidenberg. De Dongebode 12(1986)4:74-99.
 11. Ham, W.A. van: De herziening van het gemeentewapen van Asten. Nederlandsche Leeuw 104(1987)235-236.
 12. Ham, W.A. van: Het wapen van het waterschap De Mark-Vlietlanden. Nederlandsche Leeuw 104(1987)501-502.
 13. Ham, W.A. van: Het verbeterde wapen van de gemeente Rucphen. Nederlandsche Leeuw 95(1988)344-345.
 14. Ham, W.A. van: Wapens en vlaggen van de plattelandsgemeenten in West-Brabant. Brabantse Leeuw 38(1989)1-20.
 15. Ham, W.A. van: Het wapen van het waterschap Zoomvliet. Nederlandsche Leeuw 106(1989)141-142.
 16. Ham, W.A. van: Wapen- en vlaggenkunde historisch gezien. Brabantsche Leeuw 40(1991)65-80.
 17. Ham, W.A. van: Vervallen wapen en vlaggen van bestaande en voormalige gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant. In: Adriaenssen,L.F.W. (ed) Welpen van de Brabantse leeuw; genealogie tussen geld en geloof in Noord-Brabant, 's Hertogenbosch, 1991, blz 289-375.
 18. Ham, W. A. van.: Het wapen van het nieuwe waterschap Mark en Weerijs. Nederlandsche Leeuw 113(1996)217-218.
 19. Ham, W.A. van: Het wapen van het nieuwe waterschap Het Scheldekwartier. Nederlandsche Leeuw 113(1996)219-221.
 20. Ham, W.A. van: Het wapen van het nieuwe waterschap Land van Nassau. Nederlandsche Leeuw 113(1996)351-353.
 21. Ham, W.A. van: Het wapen van de nieuwe gemeente Haaren. Nederlandsche Leeuw 115(1998)360-362.
 22. Ham, W.A. van: Het wapen van de nieuwe gemeente Halderberge. Nederlandsche Leeuw 115(1998)364-366.
 23. Ham, W.A. van: Het wapen van de nieuwe gemeente Hilvarenbeek. Nederlandsche Leeuw 115(1998)368-370.
 24. Ham, W.A. van: Het wapen van de nieuwe gemeente Waalwijk. Nederlandsche Leeuw 115(1998)370-372.
 25. Ham, W.A. van: Raadsels rond twee ordewapens en enige plaatselijke zegels uit westelijk Noord-Brabant. Heraldicum Disputationes 9(2004)99-103.
 26. Ham. W.A. van: Dorps- en stadswapens in Nederland; de regionale verschillen tussen Friesland en Brabant. Heraldisch tijdschrift 1:2(2006)38-45.
 27. Ham, W.A. van en Toebak, P.: Het gemeentewapen van Breda aangepast. Nederlandsche Leeuw 111(1994)130-141.Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site