's Gravenmoer

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


'S GRAVENMOER

Provincie : Noord-Brabant
Opheffing  : 1997 Dongen
Toevoegingen : -

I : 16 juli 1817
"Van lazuur beladen met 5 turven, staande 2 en 3, geplaatst en fasce. Het schild gedekt met eene kroon van 5 fleurons en vastgehouden door 2 klimmende leeuwen, alles van goud."

Wapen van 's Gravenmoer/Arms (crest) of 's Gravenmoer

Oorsprong/verklaring

De heerlijkheid 's Gravenmoer was een hoge heerlijkheid behorende tot Holland. Pas in 1814 kwam de gemeente bij Brabant. Het recht op de hoge jurisdictie was in de tachtigjarige oorlog verloren gegaan en kwam pas aan het eind van de eerste helft van de 18e eeuw weer terug bij de heer.

Nadat hij zijn hoge jurisdictie had teruggekregen liet Baron van der Duin van Maasdan in 1742 weten dat het wapen van de heerlijkheid zou bestaan uit de Hollandse leeuw, vergezeld van 5 turven. Het wapen werd gedekt door een kroon en vastgehouden door twee leeuwen. Deze waren afkomstig van het wapen van de vrijheer zelf. De kleur van de turven was waarschijnlijk groen, maar werd niet vermeld.

De burgemeester zond in 1815 een afdruk van het zegel van de gemeente, waarop het wapen voorkwam, zonder de leeuw. Ook op oudere zegelafdrukken, uit 1765, was de leeuw al weggelaten. De Hoge Raad van Adel verleende het wapen vervolgens in rijkskleuren.

Wapen van 's Gravenmoer/Arms (crest) of 's Gravenmoer

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van 's Gravenmoer/Arms (crest) of 's Gravenmoer

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van 's Gravenmoer/Coat of arms (crest) of 's Gravenmoer

Briefhoofd, +/- 1975
Wapen van 's Gravenmoer/Coat of arms (crest) of 's Gravenmoer

Poststempel 1978
Wapen van 's Gravenmoer/Coat of arms (crest) of 's Gravenmoer

Poststempel 1988
Wapen van 's Gravenmoer/Coat of arms (crest) of 's Gravenmoer

Het wapen op een penning

In 1993 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het wapen alsvolgt te wijzigen:
"In goud een leeuw van keel, getongd en genageld van azuur, boven vergezeld van drie en beneden van twee turven van sinopel. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en gehouden door twee leeuwen van keel, getongd en genageld van azuur." In dit ontwerp is dus het oorspronkelijke wapen in ere hersteld. De gemeente heeft echter geen poging gedaan het wapen te wijzigen.


Literatuur: Brekel, 1993b


Portaal Nederlandse OverheidswapensPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 13,384
  • Totaal aantal afbeeldingen: 10,101

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site