Aardenburg

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

AARDENBURG

Provincie :Zeeland
Opheffing : 1995 Sluis-Aardenburg (2003 Sluis)
Toevoegingen : 1941 Eede, Sint Kruis, 1970 Waterlandkerkje(ged)

I : 31 juli 1817
" Van goud beladen met een dubbele burg van keel, boven deszelve een kroon met 5 fleurons van goud en ter wederszijden vastgehouden door een klimmende leeuw van keel."

NB : Het officiële register vermeldt geen tekst, alleen een tekening. De gemeente voert een kroon met 3 bladeren en 2 parels.

Arms (crest) of Aardenburg

Oorsprong/verklaring

De plaats Aardenburg heette vroeger Rodenburgh en het is mogelijk dat het wapen een sprekende oorsprong heeft. De stad kreeg kort voor 1187 stadsrechten en is daarmee een van de oudste steden van Nederland.

De zegels van de stad geven al sinds de 15e eeuw een burcht of identieke afbeelding van een burcht, bestaande uit een getinneerde muur, waaruit in het midden een dergelijke toren oprijst; links van de muur een hangtorentje en daaronder een gesloten deur waartegen een trap. Op een 16e eeuws, zegel verschijnt als eerste een wapenschild. Het schild vertoont een getinneerde poort met valdeur. Het wapen wordt verder gehouden door twee omziende leeuwen.

Een volgend 16e eeuwse zegel geeft eveneens een schild met leeuwen, maar nu in de poort met hamei een ruiter van achteren gezien en rechts van hem een portier met een lans in de hand. De leeuwen zijn verleend in 1672, na aanleiding van het heldhaftige verzet van de stad tegen de Fransen. De kroon werd in 1604 door prins Maurits verleend na de verovering op de Spanjaarden.

Op latere zegels blijft de burcht op het wapen, al verschilt de vorm per zegel.

Bij de verlening gaf de burgemeester aan dat al sinds onheugelijke tijden er een burcht op het wapen van Aardenburg voorkomt. De Hoge Raad van Adel heeft de burcht in de huidige vorm verleend.

Wapen van Aardenburg/Arms (crest) of Aardenburg

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Aardenburg/Arms (crest) of Aardenburg

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Aardenburg/Arms (crest) of Aardenburg

Briefhoofd 1989
Wapen van Aardenburg

Het wapen op een envelop 1987
Wapen van Aardenburg

Het wapen op een Willem II bandje


Literatuur: Van den Bergh, 1878; Sierksma, 1962; Archief Hoge Raad van Adel; Boekhout, 1996


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink