Amersfoort

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


AMERSFOORT

Provincie : Utrecht
Opheffing  : -
Toevoegingen : 1974 Hoogland (ged, 1857 Duist)

I : 11 september 1816
" Van zilver met een kruis van keel; het wapen gedekt met eene kroon met 5 fleurons, alles van goud en van weerskanten vastgehouden door een klimmende leeuw in zijne natuurlijke kleur."

Arms (crest) of Amersfoort

Oorsprong/verklaring

De oudste afbeelding van dit wapen dateert van 16 december 1233 op een zegel, waarop St.Joris een jonkvrouw verlossend door de draak te verslaan, te zien is, met op de achtergrond een burcht met daarop banieren met een kruis. Het kruis staat ook bekend als een St.Joriskruis. St.Joris is de beschermheilige van de stad.

Latere zegels vertonen vergelijkbare afbeeldingen. Een zegel met afdruk uit 1419 vertoont een kasteel met 3 gedekte poorten, door een getinneerde ringmuur verbonden; boven de middelste poort St.Joris met de draak; op het schild van de ridder een kruis. In de nis aan de linkertoren een gekroonde maagd, op de torens banieren waarop het kruis. Een volgend zegel uit 1422 vertoont alleen een ridder met gestrekte lans; op het schild een kruis. Het kruis is sindsdien bekend als wapen van de stad.

Arms of Amersfoort

Het oudste zegel van Amersfoort
Arms of Amersfoort

Het 17e eeuwse zegel van de stad
Wapen van Amersfoort

Het wapen in een 16e eeuws manuscript
Montfoortc1.jpg

Het wapen op een Utrechtse munt uit 1584
met Rhenen, Wijk bij Duurstede en Montfoort
Wapen van Amersfoort

Het wapen in het Wapen- en Vlaggenboek van Gerrit Hesman uit 1708
Wapen van Amersfoort/Arms (crest) of Amersfoort

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Amersfoort/Arms (crest) of Amersfoort

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Amersfoort

Poststempel 1965
Wapen van Amersfoort

Poststempel 1978
Wapen van Amersfoort

Poststempel 1980
Wapen van Amersfoort

Briefhoofd, +/- 1975-1985
Wapen van Amersfoort

Het wapen op een Willem II bandje
Wapen van Amersfoort

Het wapen op de Koppelpoort. (c) Jan Verstelle
Wapen van Amersfoort

Het wapen op het stadhuis. (c) Jan Verstelle
Arms (crest) of Amersfoort

Het wapen op heraldische tegels
Arms (crest) of Amersfoort


Literatuur: Den Uyl, 1957; Van den Bergh, 1878


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink