Apeldoorn

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

APELDOORN

Provincie : Gelderland
Opheffing : -
Toevoegingen :1818 Beekbergen

I : 7 oktober 1818
" Van goud, waarop een rooden uitgespreiden arend met blauwen bek en nagels, hebbende op deszelfs borst een zilveren sleutel."

Arms (crest) of Apeldoorn

Oorsprong/verklaring

Midden januari 1815 ontving de toenmalige Apeldoornse burgemeester J.C. van Lichtenberg het verzoek van de Hoge Raad van Adel om aan te geven of de gemeente Apeldoorn een wapen bezat en indien dat het geval was, daarvan een drietal lakafdrukken toe te zenden. Van Lichtenberg antwoordde daarop in februari dat hem geen wapen bekend was. Hij bleek echter niet goed geïnformeerd te zijn. Niet verwonderlijk overigens voor een burgemeester die niet uit Apeldoorn afkomstig was en bovendien in functie was vlak na een periode waarin het gebruik van wapentekens in onbruik was geraakt.

Apeldoorn bleek in de eerste helft van de 18de eeuw reeds een wapenteken te gebruiken. Toen in 1734 het uurwerk in de toren van de dorpskerk werd gerestaureerd, werd op last van het ambtsbestuur op de wijzerplaten 'het wapen van Apeldoorn' aangebracht. Ook op het orgel dat stadhouder Willem V en zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen in 1779 aan de dorpskerk schonken was dit wapen aangebracht.

Het wapen waarvan men zich bediende, behoorde feitelijk toe aan het in het begin van de 18de eeuw uitgestorven adellijk geslacht Van Ap(p)eldoorn. Deze familie had historisch gezien, behoudens enkele bezittingen die ze er had, weinig met Apeldoorn van doen. De Van Apeldoorns verbleven meestal in de stad Deventer of het ambt Voorst, waar ze te eniger tijd de huizen Duistervoorde, Nijenbeek en de Poll bezaten.

Uiteindelijk besloot men toch dit reeds zo lange tijd door Apeldoorn gebruikte wapen te laten vastleggen.

Wapen van Apeldoorn / Arms of Apeldoorn

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Apeldoorn / Arms of Apeldoorn

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Apeldoorn3.jpg

Het wapen op een grenspaal bij het dorp Hoenderloo met verkeerde kleur van het veld ! (foto Rien de Schipper)
Wapen van Apeldoorn / Arms of Apeldoorn

Het wapen op een suikerzakje (1985)
Wapen van Apeldoorn

Poststempel 1971
Wapen van Apeldoorn

Poststempel 1973
Wapen van Apeldoorn

Poststempel 1985
Wapen van Apeldoorn / Arms of Apeldoorn

Het wapen op heraldische tegels
Wapen van Apeldoorn / Arms of Apeldoorn


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel , Sierksma, 1962; afbeelding en tekst verkregen van het Apeldoorns Archief.