Apeldoorn

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


APELDOORN

Provincie : Gelderland
Opheffing : -
Toevoegingen :1818 Beekbergen

I : 7 oktober 1818
" Van goud, waarop een rooden uitgespreiden arend met blauwen bek en nagels, hebbende op deszelfs borst een zilveren sleutel."

Arms (crest) of Apeldoorn

Oorsprong/verklaring

Midden januari 1815 ontving de toenmalige Apeldoornse burgemeester J.C. van Lichtenberg het verzoek van de Hoge Raad van Adel om aan te geven of de gemeente Apeldoorn een wapen bezat en indien dat het geval was, daarvan een drietal lakafdrukken toe te zenden. Van Lichtenberg antwoordde daarop in februari dat hem geen wapen bekend was. Hij bleek echter niet goed geïnformeerd te zijn. Niet verwonderlijk overigens voor een burgemeester die niet uit Apeldoorn afkomstig was en bovendien in functie was vlak na een periode waarin het gebruik van wapentekens in onbruik was geraakt.

Apeldoorn bleek in de eerste helft van de 18de eeuw reeds een wapenteken te gebruiken. Toen in 1734 het uurwerk in de toren van de dorpskerk werd gerestaureerd, werd op last van het ambtsbestuur op de wijzerplaten 'het wapen van Apeldoorn' aangebracht. Ook op het orgel dat stadhouder Willem V en zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen in 1779 aan de dorpskerk schonken was dit wapen aangebracht.

Het wapen waarvan men zich bediende, behoorde feitelijk toe aan het in het begin van de 18de eeuw uitgestorven adellijk geslacht Van Ap(p)eldoorn. Deze familie had historisch gezien, behoudens enkele bezittingen die ze er had, weinig met Apeldoorn van doen. De Van Apeldoorns verbleven meestal in de stad Deventer of het ambt Voorst, waar ze te eniger tijd de huizen Duistervoorde, Nijenbeek en de Poll bezaten.

Uiteindelijk besloot men toch dit reeds zo lange tijd door Apeldoorn gebruikte wapen te laten vastleggen.


Literatuur: Archief Hoge Raad van Adel , Sierksma, 1962; afbeelding en tekst verkregen van het Apeldoorns Archief.


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg