Baarderadeel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


BAARDERADEEL

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1984 Littenseradeel
Toevoegingen : -

I : 25 maart 1818
" In de lengte doorsneden : het eerste van goud beladen met een halve dubbelde zwarte arend; het tweede van lazuur beladen met 2 zespuntige sterren van goud, paalsgewijs geplaatst. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Arms (crest) of Baarderadeel

Oorsprong/verklaring

Baarderadeel was de vierde grietenij van Westergo en is sinds 1369 bekend. De sterren zijn waarschijnlijk afkomstig uit de familiewapens van Aylva en Heringa. Tussen 1597 en 1617 was Ulbe van Aylva de burgemeester van Baarderadeel en hij was getrouwd met Sjouck van Heringa. De adelaar is een veel voorkomend symbool in zoewel Friese persoons- als overheidswapens.

Het wapen werd in ieder geval in de 1682 gebruikt, gedekt door een kroon van drie bladeren en twee parels. Het komt namelijk voor op een kaart uit dat jaar. De gemeente werd in 1812 verdeeld in de gemeentes Baard, Jorwerd en Oosterwierum. Deze situatie heeft echter maar tot 1816 geduurd.

Wapen van Baarderadeel

Het wapen in het Wapen- en Vlaggenboek van Gerrit Hesman uit 1708
Wapen van Baarderadeel

Het wapen in de Schotanus-Halma atlas (druk uit 1718)
Wapen van Baarderadeel

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Baarderadeel

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Baarderadeel

Poststempel 1976


Literatuur: Sierksma, 1962; Adema, 1988


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg