Barendrecht

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Barendrecht/Arms (crest) of Barendrecht
BARENDRECHT

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Zuid Holland
Zuidhol2.jpgIncorporated into:

Recreated as Oost- en West Barendrecht from:

Renamed:

  • 1886 to Barendrecht

Additions:

  • 1941 IJsselmonde (ged)
    Loading map...
Official blazon
Dutch Van zilver beladen met eene fasce van keel, waarop een halve klimmende leeuw van goud, de fasce verzeld en chef van 7 zooden, staande 4 en 3 en en pointe van 3 zooden, staande 2 en 1, alles van sijnople.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 24 juli 1816.

De gemeente was ontstaan in 1812, maar werd al op 1 april 1817 weer gesplitst. Het wapen heeft dus formeel maar iets minder dan een jaar gefungeerd. Hoewel het wapen dus aan Barendrecht is verleend is het altijd gevoerd door Oost Barendrecht en later door Oost- en West Barendrecht en later door Barendrecht. Het is niet duidelijk of de gemeente Oost- en West Barendrecht formeel is opgeheven of dat de naam geleidelijk (tussen 1886-1910) is gewijzigd. Het is echter in al die keren nooit opnieuw officieel verleend, al verkreeg de gemeente in 1980 wel opnieuw een diploma van de Hoge Raad van Adel uitgereikt.

De gemeente Barendrecht stuurde op 29 april 1815 de wapens van de drie voormalige heerlijkheden op aan de Hoge Raad van Adel ter verlening. De Raad besloot echter om alleen het wapen van Oost-Barendrecht als gemeentewapen toe te kennen. De reden daarvoor is niet bekend. Het wapen vormde het ook een deel van het wapen van West Barendrecht, maar niet van Carnisse.

Het wapen is ontleend aan het wapen van de familie Oem van Wijngaarden, ambachtsheren van Oost Barendrecht. De familie voerde het wapen echter met meer blokjes, zie Wijngaarden. De familie is maar gedurende korte tijd in bezit geweest van de heerlijkheid, namelijk van 1321 tot 1361. De laatste Vrouwe van Oem was gehuwd met Diederik van Wassenaar. Hun zoon, Philips van Wassenaar werd de volgende ambachtsheer. De Van Wassenaars bleven in bezit van de heerlijkheid tot 1523, waarna zij opgevolgd werden door enkele andere families. Het oude 14e eeuwse wapen van Oem bleef echter wel het heerlijkheidswapen.

In 1603 verkocht Maria van Melun, weduwe van Lamoraal, graaf van Ligne, de heerlijkheid aan Arent Maartensz in Dordrecht. Bij de overdracht was een blad met wapen en de volgende tekst:
T'wapen van Oostbarendregt zulcx t'selve de Princesse van Ligne heeft gesonden aende Advecaet paelis opty Dach vande vercopinge vande Ambogtshaerlyckheyt geleyt tot Rotterdam
Het wapen wordt verder niet beschrevenomschreven, maar wel afgebeeld:

|align="center"|

Wapen van Barendrecht/Coat of arms (crest) of Barendrecht


Het wapen in 1603

|}

Het wapen wordt ook zo vermeld bij van der Eyk in 1628, waarbij de blokjes meer vierkant zijn weergegeven en als tien zwarte turven zijn beschreven, zie onder.

Wapen van Barendrecht/Coat of arms (crest) of Barendrecht

Het wapen in 1628

Er bestaat nog een 17e eeuws zegel voor Barendrecht, met daarop een geheel ander wapen. Dit wapen vertoont 2 schuingekruiste dorsvlegels en gedekt door een helm, waaruit een leeuw en ter weerszijden gehouden door een leeuw. De oorsprong van dit wapen is evenmin duidelijk.

In de Nederlandsche Stads- en Dorpsbeschrijver uit 1793 wordt wel het huidige wapen genoemd, echter met iets andere kleuren.

In 1984 ging de gemeente over van gekleurd briefpapier naar een zwart-wit versie. Dit werd niet altijd gewaardeerd, aangezien een medewerker van de gemeente dit beschrijft als 'net een begrafenisonderneming"...

Afbeeldingen

Literatuur: Overwater, 1999; Van Ollefen en Bakker, 1793; Sierksma, 1962; Informatie gemeente Barendrecht; Beelaerts van Blokland, 17??


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17.085
  • Waarvan afbeeldingen: 14.511

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site