Barendrecht

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BARENDRECHT

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : -
Toevoegingen : 1886 Oost- en West Barendrecht (1836 Oost Barendrecht, West Barendrecht), 1941 IJsselmonde (ged)

I : 24 juli 1817
" Van zilver beladen met eene fasce van keel, waarop een halve klimmende leeuw van goud, de fasce verzeld en chef van 7 zooden, staande 4 en 3 en en pointe van 3 zooden, staande 2 en 1, alles van sijnople."

Wapen van Barendrecht / Arms of Barendrecht

Oorsprong/verklaring

Dit wapen is eigenlijk verleend aan een niet bestaande gemeente. In het register staat het wel vermeld als zijnde verleend aan Barendrecht. Deze gemeente bestond in 1817 echter niet. Oost en West Barendrecht werden in de Franse Tijd samengevoegd tot Barendrecht. Na de instelling van het Koninkrijk werd de gemeente echter weer gesplitst. Hoewel het wapen aan Barendrecht is verleend is het altijd gevoerd door Oost Barendrecht en later door Oost- en West Barendrecht. Wel vormde het ook een deel van het wapen van West-Barendrecht.

Het wapen is ontleend aan het wapen van de familie Oem van Wijngaarden, ambachtsheren van Oost Barendrecht. De familie voerde het wapen echter met meer blokjes, zie Wijngaarden. De familie is maar gedurende korte tijd in bezit geweest van de heerlijkheid, namelijk van 1321 tot 1361. De laatste Vrouwe van Oem was gehuwd met Diederik van Wassenaar. Hun zoon, Philips van Wassenaar werd de volgende ambachtsheer. De Van Wassenaars bleven in bezit van de heerlijkheid tot 1523, waarna zij opgevolgd werden door enkele andere families. Het oude 14e eeuwse wapen van Oem bleef echter wel het heerlijkheidswapen.

Er bestaat nog een 17e eeuws zegel voor Barendrecht, met daarop een geheel ander wapen. Dit wapen vertoont 2 schuingekruiste dorsvlegels en gedekt door een helm, waaruit een leeuw en ter weerszijden gehouden door een leeuw. De oorsprong van dit wapen is evenmin duidelijk.

In de Nederlandsche Stads- en Dorpsbeschrijver uit 1793 wordt wel het huidige wapen genoemd, echter met iets andere kleuren.

Behalve uit de heerlijkheden Oost- en West-Barendrecht bestaat de gemeente ook uit de voormalige heerlijkheid Carnisse. In het manuscript Beelaerts van Blokland wordt voor Carnisse het volgende wapen gegeven: "In goud drie wassenaars van sabel, over alles heen een linkerschuinbalk van keel."
Dit wapen is een variant op het wapen van Van Wassenaar en vergelijkbaar met het wapen van Voorschoten, waarbij de schuinbalk een breuk (dwz andere tak van de familie of onechtelijk kind) aangeeft.

Een eeuw eerder geeft Van der Eyk als wapen voor Carnisse een gekroonde adelaar. Helaas geeft hij geen kleuren.

Owbarendrecht.ok.jpg

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Barendrecht.hag.jpg

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Barendrecht

Het wapen op een Willem II bandje

In 1984 ging de gemeente over van gekleurd briefpapier naar een zwart-wit versie. Dit werd niet altijd geaardeerd, aangezien een medewerker van de gemeente dit beschrijft als 'net een begrafenisonderneming"...


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : vdBergh, 1878; Van Ollefen en Bakker, 1793; Sierksma, 1962; Informatie gemeente Barendrecht; Beelaerts van Blokland, 17??