Bergambacht

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BERGAMBACHT

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : 2015 Krimpenerwaard
Toevoegingen : 1857 Zuidbroek, 1985 Ammerstol, Berkenwoude

I : 24 december 1817
" Parti, het eerste van keel beladen met een bande van zilver, het tweede mede van keel beladen met een arend van zilver."

Wapen van Bergambacht

II : 21 november 1985
" In keel een adelaar van zilver, beladen met 3 wassenaars van sabel; in een golvende schildvoet van azuur een zalm van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wapen van Bergambacht / Arms of Bergambacht

Oorsprong/verklaring

De oude gemeente Bergambacht is ontstaan uit de twee afzonderlijke dorpen Bergambacht en 's Heeraartsberg. Het oude wapen van 's Heeraartsberg zou de schuinbalk geweest zijn, terwijl de adelaar het oorspronkelijke wapen van Bergambacht zou zijn.

De schuinbalk in het oude wapen is waarschijnlijk afgeleid van het wapen van de familie Van der Lede, heren van 's Heeraartsberg tot 1227. Het is dus dus niet de Lek, zoals door oa Sierksma werd aangegeven.

De adelaar is een ander verhaal. Er bestaat een verklaring, oa door Sierksma genoemd, die aangeeft dat de adelaar een sprekend symbool was van 's Heeraartberg. Het huis te 's Heeraartsberg zou gesticht zijn door Arend van Arkel. Deze Arend voerde echter het wapen van Arkel en geen adelaar. Ook geen van de (bekende) ambachtsheren voerde een adelaar in zijn wapen. In ieder geval wordt in 1628 voor Bergambacht als wapen een "zilveren arent op eenen rooden schilt" aangegeven.

Wapen van Bergambacht / Arms of Bergambacht

Het wapen bij Vander Eyck (1628)
Wapen van Bergambacht

Het wapen van Bergambacht in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Bergambacht

Het wapen van Bergambacht in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Bergambacht

Briefhoofd, +/- 1995

In het nieuwe wapen zijn de zalm van Ammerstol en de 3 wassenaars van Berkenrode (en Zuidbroek) aan het eigenlijke wapen van Bergambacht, de adelaar, toegevoegd. Het eerste ontwerp voor een nieuw wapen was in keel een zilveren schuinbalk beladen met 3 wassenaars, met de zalm in de schildvoet.

Dit ontwerp werd door de gemeenteraad afgekeurd. Een tweede ontwerp vertoonde de adelaar met de wassenaars op een gedeeld schild van azuur en keel. De gemeenteraad keurde ook dit af, aangezien de zalm er niet in voorkwam. In het derde ontwerp werd de zalm direct onder de adelaar geplaatst, waarmee de gemeenteraad akkoord ging, maar de Hoge Raad van Adel niet. Uiteindelijk werd de zalm in de schildvoet geplaatst.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : 't Jong, 1986; Sierksma, 1962