Bergambacht

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Bergambacht/Arms (crest) of Bergambacht

Het wapen van 1817
Wapen van Bergambacht/Arms (crest) of Bergambacht

Het wapen van 1985
Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Zuid Holland
Zuidhol2.jpgAdditions:

Incorporated into:


{{#display_map:51.9840,4.6766|width=250|height=250|zoom=7}}

Official blazon
Dutch
  • (1817) Parti, het eerste van keel beladen met een bande van zilver, het tweede mede van keel beladen met een arend van zilver.
  • (1985) In keel een adelaar van zilver, beladen met 3 wassenaars van sabel; in een golvende schildvoet van azuur een zalm van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels.
English No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 24 december 1817 en na de samenvoegingen in 1985 gewijzigd en verleend op 21 november 1985.

De oude gemeente Bergambacht is ontstaan uit de twee afzonderlijke dorpen Bergambacht en 's Heeraartsberg. Het oude wapen van 's Heeraartsberg zou de schuinbalk geweest zijn, terwijl de adelaar het oorspronkelijke wapen van Bergambacht zou zijn.

De schuinbalk in het oude wapen is waarschijnlijk afgeleid van het wapen van de familie Van der Lede, heren van 's Heeraartsberg tot 1227. Het is dus dus niet de Lek, zoals door oa Sierksma werd aangegeven.

De adelaar is een ander verhaal. Er bestaat een verklaring, oa door Sierksma genoemd, die aangeeft dat de adelaar een sprekend symbool was van 's Heeraartberg. Het huis te 's Heeraartsberg zou gesticht zijn door Arend van Arkel. Deze Arend voerde echter het wapen van Arkel en geen adelaar. Ook geen van de (bekende) ambachtsheren voerde een adelaar in zijn wapen.

In ieder geval wordt in 1628 voor Bergambacht als wapen een "zilveren arent op eenen rooden schilt" aangegeven. Ook in de Nederlandsche Stads- en Dorpsbeschrijver wordt het wapen met de adelaar gegeven, zowel voor Bergambacht als voor 's Heeraartsberg.

In het nieuwe wapen zijn de zalm van Ammerstol en de 3 wassenaars van Berkenrode (en Zuidbroek) aan het eigenlijke wapen van Bergambacht, de adelaar, toegevoegd. Het eerste ontwerp voor een nieuw wapen was in keel een zilveren schuinbalk beladen met 3 wassenaars, met de zalm in de schildvoet.

Dit ontwerp werd door de gemeenteraad afgekeurd. Een tweede ontwerp vertoonde de adelaar met de wassenaars op een gedeeld schild van azuur en keel. De gemeenteraad keurde ook dit af, aangezien de zalm er niet in voorkwam. In het derde ontwerp werd de zalm direct onder de adelaar geplaatst, waarmee de gemeenteraad akkoord ging, maar de Hoge Raad van Adel niet. Uiteindelijk werd de zalm in de schildvoet geplaatst.

Literatuur: 't Jong, 1986; Sierksma, 1962


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg