Berlicum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BERLICUM

Provincie  : Noord-Brabant
Opheffing  : 1996 Sint Michielsgestel
Toevoegingen : -

I : 16 juli 1817
" Van azuur, beladen met een beer, staande op een terras, alles van goud."

Wapen van Berlicum

II :17 mei 1973
" In goud een gaande beer van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wapen van Berlicum

Oorsprong/verklaring

Het wapen is sprekend, de eerste keer met een mannelijk varken (beer), de tweede keer met een echte beer.

Berlicum behoorde tot het kwartier van Maasland en wordt al in 1238 genoemd. Er is een schependomszegel bekend uit 1344, waarop al een beer voorkomt, staande voor een groepje bomen. In 1558 wordt een nieuw zegel gesneden, met daarop dezelfde voorstelling. In het schependomszegel zijn nooit de familiewapens van de verschillende heren opgenomen.

In het eerste wapen was de beer abusievelijk als een varken weergegeven, terwijl de kleuren de rijkskleuren werden. Deze situatie werd pas in 1973 rechtgezet.

Wapen van Berlicum2

Het wapen van Berlicum in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Berlicum

Het wapen van Berlicum in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Berlicum/Arms (crest) of Berlicum

Wapen op het gemeentehuis
Wapen van Berlicum/Arms (crest) of Berlicum

Briefhoofd +/- 1970
Wapen van Berlicum

Poststempel 1973
Wapen van Berlicum

Poststempel 1993

In 1993 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het wapen alsvolgt te wijzigen:
"In zilver een gaande beer van sabel, boven vergezeld van een vierblad van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."
Door de opheffing van de gemeente is dit ontwerp nooit uitgevoerd. De gemeenteraad van Sint Michielsgestel heeft inmiddels besloten het gemeentewapen zonder de kroon als dorpswapen te handhaven.


Literatuur: vdBergh, 1878, Schutte, 1977; Brekel et al, 1993.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink