Biervliet

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


BIERVLIET

Provincie : Zeeland
Opheffing : 1970 Oostburg (2003 Sluis), Terneuzen, Sas van Gent (2003 Terneuzen)
Toevoegingen : -

I : 6 november 1858
" Parti, het regterdeel van keel met een kruis van goud, vergezeld van 5 penningen van zilver in elk canton, het linkerdeel van sabel met eenen leeuw van zilver, getongd en geklaauwd van goud."

Arms (crest) of Biervliet

Oorsprong/verklaring :

Biervliet verkreeg in 1183 stadsrechten van Philips van den Elzas, graaf van Vlaanderen. Het oudste zegel vertoont echter alleen een kogge, geen wapens of banieren.

Zegelvan Biervliet

Het zegel van Biervliet rond 1300. (Uit Ewe, 1972)
Wapen van Biervliet / Arms of Biervliet

Het wapen in 1562

Hoe het wapen is ontstaan is niet bekend. Het is in ieder geval al bekend sinds 1657, het komt voor op een afdruk van het stadszegel in dat jaar. De 5 penningen en het kruis zouden een vervorming kunnen zijn van een Byzantijns kruis, omdat het wapen waarschijnlijk een herinnering is aan graaf Boudewijn VIII van Vlaanderen. Tijdens de 4e kruistocht en de inneming van Constantinopel zouden de Biervlietenaren als eerste de banier van Vlaanderen op de muren hebben geplant.

Jacob Cats schreef er het volgende gedicht over :

Een schild dat weerdig is om eeuwiglijk te leven,
Is om zo vromen daad aan Biervliet gegeven,
Ei, ziet, 4 Grieksche Beeën omtrent een bloeiig kruis,
Droeg dit manhaftig volk haar tot een wapen thuis.
Wapen van Biervliet / Arms of Biervliet

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Biervliet / Arms of Biervliet

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Biervliet / Arms of Biervliet

Enveloppe uitgegeven op 31-3-1970, de laatste dag van het bestaan van de gemeente

Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : Van den Bergh, 1878; Sierksma, 1962; Wesseling, 1966