Biesland

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


BIESLAND

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : 1855 Vrijenban (1921 Delft, Pijnacker)
Toevoegingen : -

De gemeente voerde geen eigen wapen.

Oorsprong/verklaring :

Op 14 juli 1819 werd aan de gelijknamige ambachtsheerlijkheid het volgende wapen toegekend :
"Een schild van zilver beladen met een biezen stronk van natuurlijke kleur."

Biesland.jpg


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur :