Borculo

Wapen van Borculo/Arms (crest) of Borculo
BORCULO

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Gelderland
Gelderla.jpgAdditions:

Incorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch Van lazuur beladen met 2 scheepshaken, staande en sautoir en verzeld van 3 ballen, 2 op de zijde en 1 en pointe, alles van goud. (NB : niet beschreven is een toernooihelm, gekroond en getralied van goud, met dekkleden van azuur en goud en als helmteken 2 schuingekruiste scheepshaken, vergezeld van 3 vrij zwevende penningen van goud.)
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 20 juli 1816.

Het wapen op zich is al erg oud. In een kroniek van Jan van Helen wordt vermeld dat de in de slag bij Woeringen (1299) gestorven Hendrik III van Borculo een gouden banier, waarop 3 rode koeken, voerde. Ook in het wapenboek van heraut Gelre uit 1414 wordt dit wapen vermeld.

Het wapen met de koeken is afgeleid van het oudste wapen van de graven van Gelre. Dit wapen, daterend uit 1190 was identiek aan het wapen van Hendrik van Borculo. Hij is dus waarschijnlijk familie geweest van de graven van Gelre.

Hoewel de heerlijkheid Borculo in de loop der tijden vaak van eigenaar is gewisseld, bleven de koeken in het wapen. De oorsprong van de scheepshaken is niet duidelijk, ze worden wel verklaard als symbolen voor de scheepvaart op de Berkel. De stad voerde, volgens een zegel op een charter uit 1524 al het wapen met de haken. Het helmteken komt pas in de 17e eeuw ter sprake op zegels. Wanneer de kleuren zijn veranderd is niet duidelijk.

Afbeeldingen

English

The arms are based on the oldest arms of the Counts of Gelre, three red roundels on a golden shield. These arms are known since 1190. The first use of arms by a Lord of Borculo dates from 1299, when the arms of Henderik III are described as such. He died in the battle of Woeringen that year.
Even though the Borculo estate was a possession of many families since, the roundels remained in the arms. When and why the colours have changed is not known. The hooks in the arms are hooks used to haul ships. Their origin is not known. They are known from a seal of the city dating from 1524. The helmet and crest appear in the 17th century. The arms were officially granted in 1816.


Literatuur: Gelre, 1414; Ebbenhorst Tenbergen, EJ van, 1982


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.542
  • Waarvan afbeeldingen: 13.279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink  
Index of the site