Borger-Odoorn

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


BORGER-ODOORN

Provincie : Drenthe
Opheffing : -
Toevoegingen : 1998 Borger, Odoorn

I : 17 juli 1999
"In sabel een keper, vergezeld boven van een liggende houten schop met opstaande randen en beneden van een hunebed, alles van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels en gehouden door twee paarden van zilver, gehoefd van sabel met om de hals een muurkroon van sabel."

"Wapen van Borger-Odoorn

Oorsprong/verklaring

Aspecten van de nieuwe gemeente die in het wapen tot uitdrukking komen:

  • De gemeente ligt op de Hondsrug. Het grondgebied van beide voormalige gemeenten was oudtijds in ongeveer gelijke oppervlakten verdeeld in zandgrond en veen. Zowel de voormalige gemeente Borger als Odoorn kennen tevens een veengebied ten westen van de Hondsrug (aanzienlijk kleiner dan het oostelijk veengebied), wat de gemeenten onderscheidde van de andere gemeenten op de Hondsrug (Zuidlaren, Anloo, Gieten, Gasselte, en Emmen). Dit is tot uitdrukking gebracht worden door een schildverdeling goud-zwart. Een belangrijk voordeel van de keuze voor deze kleurverdeling is dat zij beide voormalige gemeentewapens voorkomt. Daardoor verbindt dit element de beide oude wapens met het nieuwe, zonder dat van expliciete ontlening sprake is. In dit kader werd gekozen om een horizontale of verticale schildverdeling te vermijden, omdat deze in de gemeentewapens van Borger resp. Odoorn beeldbepalend waren. Een schuine verdeling is geschikter, waarbij de aanwezigheid van een westelijk veengebied kan worden weergegeven door een gouden schuinbalk op zwart. Door te kiezen voor een keper (in feite twee schuinbalken tegen elkaar) wordt op subtiele wijze aangegeven dat Borger/Odoorn uit twee samenstellende gemeenten bestaat, zonder dat het wapen een in het oog springende tweedeling geeft.
  • De boezelschup verwijst naar het veengebied, het hunebed (zie hieronder) naar het zand. Voor de boezelschup is gekozen omdat het een karakteristieke vorm heeft en in Zuidoost-Drenthe gebruikt werd. Het Drents woordenboek van G.H. Koks (dl. I, blz. 145) omschrijft de boezelschup als een houten schop met opstaande randen om veenspecie en water te mengen en haalt uit Odoorn de omschrijving aan: 'de boezelschup was um modder geliekmoatig te verdielen'. De schop is in goud afgebeeld, om aan te geven dat het een houten schop betreft.
  • In het grondgebied van de gemeente ligt het Nationaal Hunebeddeninformatiecentrum, alsmede 18 hunebedden, verspreid over beide voormalige gemeenten, meer dan in welke andere gemeente ook.
  • Beide gemeenten hadden vanouds een agrarisch karakter. Door te kiezen voor paarden als schildhouders wordt zowel verwezen naar het belang van de landbouw (met name in het verleden), als naar het belang van de ruitersport voor het recreatieve profiel van de gemeente (Hippisch centrum in Exloo, manege in Bronneger). Met de boezelschup wordt verwezen naar de ontginningsgeschiedenis van het veen en naar de daaropvolgende landbouw in dat gebied.
  • In het grondgebied van de gemeente Borger/Odoorn werd in het verleden de legendarische stad Hunsow gesitueerd. In het wapen van de voormalige gemeente Odoorn was voor dit aspect een hoofdrol weggelegd. Ook in Bronneger in de voormalige gemeente Borger wordt deze stad wel gezocht. De stad Hunsow betreft dus beide voormalige gemeenten, maar om een expliciete relatie met Odoorn te vermijden is het beter een verbeelding van de stad niet te nadrukkelijk te laten figureren in het nieuwe wapen. Gekozen is voor een smalle gekanteelde halsband (zwart om de legendarische verwoesting door brand aan te duiden) om de hals van het paard.


Literatuur: Informatie van het Drents Heraldisch College.


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,217
  • Waarvan afbeeldingen: 12,963

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site