Borgharen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


BORGHAREN

Provincie : Limburg
Opheffing : 1970 Maastricht
Toevoegingen : -

I : 19 juli 1890
" In lazuur de H.Martinus met gelaat en handen van natuurlijke kleur, gekleed in wapenrok, mantel en beenstukken van zilver en voorts met helm en nimbus van zilver, houdende in de rechterhand een zwaard van zilver, gezeten op een paard van sabel, met hoofdstel, teugels, dekriemen en hoeven van zilver; naast het paard loopt een naakte bedelaar, met een gordel van sabel om de lendenen; alles geplaatst op een terras van sinopel, op welks voorgrond een schuinsrechts gericht schildje geplaatst is, zijnde van zilver beladen met 4 dwarsbalken van keel."

Wapen van Borgharen

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van de patroonheilige en het wapen van de familie van Haren.

De heerlijkheid Borgharen is bekend sinds 1178. Tot 1380 was het een vrije heerlijkheid, in 1380 kwam het onder Brabant, in 1650 onder Valkenburg. Heren uit 6 geslachten zijn bekend, de oudste Haren. De kerk was gewijd aan de H.Martinus.

Op een zegel uit 1448-1566 staat de H.Martinus naar rechts gewend met naast zich de bedelaar. Na 1566 is er een nieuw zegel met dezelfde voorstelling. In het wapen is het familiewapen Haren toegevoegd.

Borgharenz1.jpg

Oud zegel van de gemeente (jaar onbekend)
Wapen van Borgharen

Het wapen op een envelop 1969

Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Sierksma, 1962; Eversen en Meulleneers, 1900