Borgharen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


BORGHAREN

Provincie  : Limburg
Opheffing  : 1970 Maastricht
Toevoegingen : -

I : 19 juli 1890
" In lazuur de H.Martinus met gelaat en handen van natuurlijke kleur, gekleed in wapenrok, mantel en beenstukken van zilver en voorts met helm en nimbus van zilver, houdende in de rechterhand een zwaard van zilver, gezeten op een paard van sabel, met hoofdstel, teugels, dekriemen en hoeven van zilver; naast het paard loopt een naakte bedelaar, met een gordel van sabel om de lendenen; alles geplaatst op een terras van sinopel, op welks voorgrond een schuinsrechts gericht schildje geplaatst is, zijnde van zilver beladen met 4 dwarsbalken van keel."

Wapen van Borgharen

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van de patroonheilige en het wapen van de familie van Haren.

De heerlijkheid Borgharen is bekend sinds 1178. Tot 1380 was het een vrije heerlijkheid, in 1380 kwam het onder Brabant, in 1650 onder Valkenburg. Heren uit 6 geslachten zijn bekend, de oudste Haren. De kerk was gewijd aan de H.Martinus.

Op een zegel uit 1448-1566 staat de H.Martinus naar rechts gewend met naast zich de bedelaar. Na 1566 is er een nieuw zegel met dezelfde voorstelling. In het wapen is het familiewapen Haren toegevoegd.

Borgharenz1.jpg

Oud zegel van de gemeente (jaar onbekend)
Wapen van Borgharen

Het wapen op een envelop 1969


Literatuur: Sierksma, 1962; Eversen en Meulleneers, 1900


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg