Boxtel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


BOXTEL

Provincie  : Noord-Brabant
Opheffing  : -
Toevoegingen : 1996 Liempde

I : 16 juli 1817
" Van keel beladen met 2 fascen van zilver en verzeld van 8 zwemmende eenden, staande 3, 2 en 3, van goud. Het schild van agteren vastgehouden door St.Petrus, mede van goud."

Wapen van Boxtel

Oorsprong/verklaring

Het wapen is in gewijzigde kleuren het wapen van de graven van Cuijk. Het wapen is dat van de heren van Boxtel uit het geslacht Cuijk, dat aanving met Willem I, zoon van Hendrik III van Cuijk en van de erfdochter van Boxtel uit het huis Randerode. Deze Willem voerde op zijn zegel, waarvan afdrukken uit 1290 en 1318 bekend zijn, twee dwarsbalken, vergezeld van acht vogels, 3-2-2-1.

Het wapenboek 'Gelre' (1370/1395) geeft als wapen van deze heer: 'van keel, waarin twee zilveren dwars­balken, zoomsgewijs vergezeld van acht merels van hetzelfde'.

De schildhouder is St. Petrus, de parochieheilige van Boxtel.

Wapen van Boxtel

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Boxtel

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Boxtel

Het wapen in het oude gemeentehuis
Wapen van Boxtel

Het wapen op een Willem II bandje
Wapen van Boxtel

Poststempel 1972

In 1996 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde de volgende wijziging voor:
In keel twee dwarsbalken van zilver, vergezeld van acht merletten van hetzelfde, zoomsgewijs geplaatst. Het schild ter linkerzijde gehouden door de Heilige Petrus van natuurlijke kleur, gekleed in een tunica van zilver en een mantel van keel en houdende in de linkerhand een sleutel van goud.

Dit is feitelijk hetzelfde wapen, met als aanpassing dat de merletten zoomvormig geplaatst worden (dwz de middelste 2 naar de randen van het schild). Ook werden de kleuren van de schildhouder aangepast.


Literatuur: vHam, 1982


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg