Breust

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


BREUST

Provincie : Limburg
Opheffing : 1828 Eijsden (2011 Eijsden-Margraten)
Toevoegingen : -

De gemeente heeft nooit een eigen wapen gevoerd. Breust was een Luiks bezit en werd in 965 gegeven aan het kapittel van Sint Maarten in Luik. De heerlijkheid was een vrije rijksheerlijkheid met zgn hoge jurisdictie. De heerlijkheden Eysden en Breust waren zodanig met elkaar vervlochten dat er geen grens aanwijsbaar was tussen de beide heerlijkheden, alleen een gemeenschappelijke buitengrens. Het gezamenlijke grondgebied werd in 1828, samen met Oost, gesplitst in de gemeenten Eysden en Sint Geertruid.

De heerlijkheid Breust voerde altijd (sinds 14e eeuw) zegels met een afbeelding van Sint Maarten te paard, zijn mantel doorsnijdend. Dit zegel sloeg zowel op de bezitter als op de plaatselijke parochieheilige.

In het nieuwe wapen van Eysden beeldt de gebogen doorgesneden mantel uit als symbool voor Breust.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : v.Hall, 1984