Broekhuizen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


BROEKHUIZEN

Provincie : Limburg
Opheffing : 2001 Horst aan de Maas
Toevoegingen : -

I : 10 juli 1925
" Van sinopel met een schildhoofd van zilver, beladen met hermelijnstaartjes (5: 4), wordende het schild met de rechterhand vastgehouden door den H. Nicolaas, gelaat en handen van natuurlijke kleur, gekleed in een bisschoppelijk gewaad van goud, het hoofd gedekt door een mijter van goud en omgeven door een nimbus van hetzelfde, en houdende in de linkerhand opgeheven een kromstaf van goud."

Wapen van Broekhuizen

Oorsprong/verklaring

If this text appears, it means that I have not yet had the time to add the information on these arms. Just mail me and I will add all information that I have !

Zegel van Broekhuizen

Zegel van +/- 1900
Wapen van Broekhuizen

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Broekhuizen

Briefhoofd, +/- 1995


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur :