De Trieme

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE TRIEME - TRIEMEN

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Kollumerland en Nieuwkruisland

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van De Trieme

Oorsprong/verklaring

Dit dorp ligt op de zandgrond, ook hier weer de eik als symbool voor deze eertijds bosrijke omgeving. De gekanteelde deling van het schildhoofd herinnert aan het feit dat hier de "Buma-stins" heeft gestaan. De kleur blauw met de zilveren lelies komen uit het familiewapen van de Buma's.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Scan van postzegel van Regiopost, Kollum. Wapen geregistreerd in het Genealogysk Jierboek 1976.