Deil

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DEIL

Provincie : Gelderland
Opheffing : 1978 Geldermalsen (2019 West Betuwe)
Toevoegingen : -

I : 23 september 1818
" Van lazuur waarop een paard en een runderbeest van goud."

Wapen van Deil

Oorsprong/verklaring

Het wapen werd door de burgemeester in een brief van 10 augustus 1816 aangevraagd zonder kleuren of tekening. Hij wilde alleen een paard en een runderbeest, omdat Deil een vee-rijke gemeente was en veeteelt de belangrijkste bron van bestaan. Het paard is opgenomen in het vernieuwde wapen van Geldermalsen. Waarschijnlijker is echter dat het wapen afgeleid is van twee familiewapens, namelijk van de wapens van de families Van Everdingen en Verstegen. Beide families hadden aanzienlijke bezittingen in Deil en bekleedden diverse openbare functies. De Van Everdingens voerden in hun wapen oa een os, terwijl de Verstegens, oorspronkelijk paardenhandelaren, een pard in hun wapen voerden.

Een heerlijkheidswapen van Deil is niet bekend. Oorspronkelijk was de heerlijkheid in bezit van leden van de familie Van Kuyc (Cuijk), later in handen van Van Driel (die zich Van Deil gingen noemen) en anderen.

Wapen van Deil

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Deil

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel ; Deil. Uitgave in de serie folders over de dorpswapens uitgegeven door de gemeente Geldermalsen.